Hoppa till innehållet

Tuulivoima

Sekä maa- että merituulivoima ovat keskeisessä asemassa Eoluksen tulevissa uusiutuvan energian projekteissa. Muunnamme tuulen sähköenergiaksi ja luomme sitä kautta mahdollisuuksia vastuulliseen sijoittamiseen paikallisesti ja kansainvälisesti.

Tuulivoimalat sijoitetaan strategisesti alueille, missä voimakkaat ja säännölliset tuulet mahdollistavat optimaalisen energiantuotannon.

Tuulivoima on yhtenä tuotantomuotona osa laajempaa tavoitettamme kehittää innovatiivisia ja räätälöityjä energiaratkaisuja aurinkoenergian ja energian varastoinnin rinnalla.

Kråktorpetin tuulipuisto, Ruotsi
Maatuulivoima

Monilla markkina-alueilla maatuulivoima on yksi edullisimpia keinoja lisätä energian tuotantokapasiteettia. Maatuulivoimaa eivät puolla vain ympäristötekijät, vaan sillä pystytään saavuttamaan myös kilpailukykyinen sähkön hintataso. Eoluksella on mittava kokemus maatuulivoimaprojekteista ja huippuosaamista projektien toteuttamisesta. Olemme toteuttaneet maatuulivoimahankkeita Ruotsissa, Norjassa, Yhdysvalloissa ja Virossa.

Maatuulivoimalla tarkoitetaan maalle rakennettuja tuulivoimaloita. Tavallisesti rakennuspaikaksi valikoituu korkealla sijaitseva alue tai rannikko, missä tuuli on voimakasta ja vakaata. Tyypillinen maatuulivoimala on korkea torni, jonka isot lavat (eli siivet) pyörivät tuulen voimalla, mikä pyörittää generaattoria, jota kautta syntyy sähköä. Maatuulivoimalat ovat suhteellisen yleinen näky eri puolilla maailmaa: Ne mahdollistavat paikallisen energiantuotannon ja vähentävät riippuvuutta fossiilisesta energiasta.

 

Merituulivoima
Merituulivoima

Merituulivoima tarkoittaa tuulivoimaloiden rakentamista merelle. Tuulivoimala voidaan pystyttää merenpohjassa olevalle perustalle tai merenpohjaan ankkuroidun kelluvan tukirakenteen päälle. Merituulivoiman rakentamiskustannukset ovat laskeneet ajan myötä.

Merituulivoimalan etuna on sen kyky hyödyntää voimakkaita tuulia tehokkailla turbiineilla, minkä ansiosta sillä pystytään tuottamaan merkittävä määrä sähköä korkealla hyötysuhteella. Lisäksi merelle rakennettuna sen vaatima maapinta-ala on verrattain pientä ja liittyy esimerkiksi sähkön siirtoinfrastruktuuriin. Merituulivoiman entistä laajempi hyödyntäminen on tärkeä osa siirtymää kohti uusiutuvaa energiajärjestelmää paikallisesti ja maailmanlaajuisesti.

Valitse markkina

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America