Hoppa till innehållet

Vind

Både landbaserad och havsbaserad vindkraft är centrala delar av Eolus framtidssatsningar på förnybar energi. Genom att utnyttja vindens kraft omvandlar Eolus den naturliga resursen till elektrisk energi, vilket bidrar till att möjliggöra hållbara investeringar både lokalt och internationellt.

Vindkraftverk placeras strategiskt på platser där vinden är stark och regelbunden för att optimera energiproduktionen. Denna form av förnybar energi är en del av vårt bredare arbete för att skapa innovativa och skräddarsydda energilösningar, vilket inkluderar även solenergi och energilagring. Eolus strävar mot en framtid där alla kan leva inom planetens gränser, och vi är övertygade om att den framtiden är förnybar.

Kråktorpet Vindkraftspark
Landbaserad vindkraft

På många marknader är landbaserad vindkraft ett av de billigaste, om inte det billigaste, sättet att tillföra ny produktionskapacitet. Därmed talar inte bara miljömässiga skäl för utbyggnad av landbaserad vindkraft utan också möjligheten att bidra till konkurrenskraftiga elpriser. Eolus har lång erfarenhet av att etablera landbaserad vindkraft och god förmåga att realisera de bästa projekten. Till dags dato har Eolus etablerat landbaserad vindkraft i Sverige, Norge, USA och Estland.

Landbaserad vindkraft innebär att vindkraftverken är placerade på land, vanligtvis på höga platåer eller vid kustlinjer där vinden är stark och stabil. De typiska landbaserade vindkraftverken består av höga torn med stora vingar som fångar upp vindens energi och driver en generator för att producera elektricitet. Denna typ av vindkraft är relativt vanlig och har blivit ett populärt inslag i landskapet runt om i världen, vilket möjliggör lokal energiproduktion och minskar beroendet av fossila bränslen.

Havsbaserad vindkraft
Havsbaserad vindkraft

Havsbaserad vindkraft innebär att vindkraftverken placeras på havet. Verken kan vara monterade på fundament som står på havsbotten eller flytande installationer som förankras i bottnen. Havsbaserad vindkraft har fördelen att den kan utnyttja kraftfulla vindar och samtidigt minska störningar på land.

Kostnaderna för att etablera havsbaserad vindkraft har sjunkit över tid och det är tydligt att utbyggnaden kommer att vara en viktig del av omställningen till ett förnybart energisystem såväl regionalt som globalt. Detta bland annat för möjligheterna att etablera stora anläggningar med kraftfulla turbiner med hög produktion och liten inverkan på människor.

Choose market

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America