Hoppa till innehållet

Medarbetare och företagskultur

Våra engagerade medarbetare är en viktig tillgång för Eolus och det är de som driver utvecklingen av våra projekt. Vi vill erbjuda våra medarbetare en säker, hälsosam och inkluderande arbetsmiljö med möjlighet till personlig utveckling. Att våra medarbetare trivs och är motiverade är helt avgörande för Eolus fortsatta framgång och utveckling. 

Eolus kärnvärden – grunden för vår företagskultur

Vår vision är att möjliggöra en förnybar framtid alla kan leva ett rikt och hållbart liv. Inbäddade i Eolus kultur finns våra värdegrunder som styr våra handlingar. 

Läs mer om våra kärnvärden här

Våra engagerade medarbetare är en värdefull tillgång för Eolus
Kompetensutveckling

Kompetensutveckling är en viktig del i en hälsosam arbetsmiljö. Vi har ett strukturerat arbete för att sammanställa och utvärdera hela organisationens kompetensbehov. Utifrån vilka behov vi har utvecklas och genomförs sedan företagsanpassade utbildningar. Vi har också många medarbetare med olika specialistkompetenser och uppmuntrar till kunskapsutbyte medarbetare emellan. 

Choose market

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America