Hoppa till innehållet

Cirkularitet

Eftersom Eolus är beroende av naturresurser för att kunna etablera förnybara energianläggningar, har vi en viktig roll att spela i samhällets omställning till en cirkulär ekonomi. Vi strävar efter att inkludera ett livscykelperspektiv i våra beslut och redan i tidiga faser av våra projekt integrera ett förhållningssätt som ger en vind- eller solpark förutsättningar att vara cirkulär.

Eolus stödjer branschinitiativ

För att säkerställa ansvarsfull användning, återanvändning och återvinning av resurser krävs samarbete mellan en mängd olika intressenter. Därför engagerar vi oss i nära dialog och delar erfarenhet och kunskap med både tillverkare av vindkraftverk, solpaneler, batterier och andra aktörer. För att driva påverkan i branschen har Eolus tagit en aktiv roll i Svensk Vindenergis hållbarhetsråd och verkar också tillsammans med våra branschkollegor för att driva på utvecklingen inom cirkularitet.

Material som används i vindkraftverk

Ett vindkraftverk består till cirka 85 procent av stål och järn som idag kan återanvändas eller återvinnas; fundamentet, tornet och nacellen behandlas i enlighet med fastställda återvinningsmetoder. Den främsta utmaningen är rotorbladen, verkens vingar, som huvudsakligen består av fiberglas och härdplastkompositer, material som är svåra att återvinna på ett kostnads- och energieffektivt sätt. De behandlas för närvarande i enlighet med EU:s avfallshierarki, där återanvändning prioriteras. Dock utvecklas ny teknik, och under de senaste åren har flera av turbintillverkarna tillkännagett teknologiska framsteg för återvinning av rotorblad.

Eolus har en avgörande roll att spela i samhällets övergång till en cirkulär ekonomi.
Material som används i solpaneler

De flesta material som ingår i en solcellsmodul är vanliga material, till exempel glas, aluminium och plast, som återanvänds eller återvinns enligt vedertagna metoder. Uttjänta solpaneler behandlas idag i befintliga återvinningsanläggningar för glas eller metaller. Dock är återvinning av material som finns i mindre mängder, såsom kisel, fortsatt en utmaning.
I Polen, där Eolus har ett stort antal solprojekt, har vi ingått ett intentionsavtal med Stena Recycling för att säkerställa ett ansvarsfullt omhändertagande av uttjänta solcellspaneler från de projekt som vi utvecklar.

Material som används i batterier

Batterilagersystem är utformade för att vara verksamma i minst 30 år, även om battericellerna behöver bytas efter 10–15 år, beroende på användning. Batterier tillverkas med kritiska råmaterial såsom koppar, nickel och kobolt. Därför arbetar återvinningsbranschen med att utveckla effektiva återvinningsprocesser som en viktig del i att uppnå de klimatmål som satts upp på EU-nivå.

Samverkan med leverantörer

Eftersom Eolus inte tillverkar vindkraftverk, solpaneler eller batterilagersystem, är vi beroende av att samarbeta med våra leverantörer för att uppnå bolagets mål inom klimat och cirkularitet. En viktig insats för Eolus är att ställa tydliga krav på leverantörerna när det gäller cirkularitet och att arbeta tillsammans med branschen för kontinuerlig förbättring.

Choose market

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America