Hoppa till innehållet

Varför investera i Eolus

Eolus är en ledande utvecklare av innovativa och skräddarsydda lösningar för förnybar energi. Vi erbjuder attraktiva och hållbara investeringar på utvalda marknader i Norden, Europa och USA. Vi är en del av hela värdekedjan, från utveckling av tidiga projekt till konstruktion och drift av förnybara energitillgångar. I över tre decennier har vi arbetat för en framtid där alla kan leva ett både rikt hållbart liv.

Eolus har en stor och växande projektportfölj som består av projekt inom vindkraft, solkraft och energilagring. Vi utvecklar projekt från grunden, själva eller i partnerskap, och vi förvärvar också projekt i olika utvecklingsfaser. Vår gedigna kunskap när det gäller utveckling och etablering av anläggningar för förnybar energi gör att våra kunder får en stabil och pålitlig partner som också erbjuder tjänster för drift och förvaltning av anläggningen.

Jenåsen Vindkraftspark, Sundsvall
Energiomställningen en central del i en hållbar framtid

Energiomställningen är en central del i lösningen på klimatkrisen. Att fasa ut fossil energi, elektrifiera stora delar av samhället och att bryta beroendet av rysk olja och gas kräver enorma tillskott av elproduktion från förnybara källor.

Den snabba omställningen av energimarknaden drivs inte bara av miljöhänsyn och politiska ambitioner utan även av ekonomiska faktorer. På allt fler marknader är förnybara energislag som vind och sol det billigaste att etablera per producerad megawattimme. Snabb teknikutveckling i kombination med stora kostnadsreduktioner har lett till att förnybara är det nya normala i många länder.

Detta skapar stora möjligheter för Eolus som utvecklare av anläggningar för förnybar energi. En investering i Eolus är en investering i energiomställningen.

Positionerade för tillväxt

Eolus affärsplan för 2022–2024 innebär att Eolus ska växa inom samtliga tekniker och på alla marknader där vi är verksamma. Målen i planen är ambitiösa och formulerade för att ta tillvara potentialen i energiomställningen samtidigt som vi drar nytta av Eolus långa erfarenhet. Vi utvärderar också kontinuerligt nya teknologier och marknader.

Vi expanderar kraftigt både när det gäller projekt och medarbetare. Kärnan i Eolus verksamhet är projektutveckling och här är våra medarbetare en central resurs. Vi utökar organisationen kontinuerligt och arbetar också med utveckling av företagskultur och ledarskap. Vi har byggt en stark organisation som fortsätter utvecklas för att ta tillvara potentialen i energiomställningen. Med oss i bagaget har vi också den samlade erfarenhet som byggts upp under våra mer än 30 år i branschen.

Stark projektportfölj med spridning mellan tekniker och marknader

För vår fortsatta tillväxtframgång är det avgörande att ha en stor och varierad projektportfölj med hög kvalitet. Genom att ha en spridning både när det gäller teknikslag och marknader minskar vi risker och skapar goda förutsättningar för att ta tillvara olika typer av affärsmöjligheter. Eolus projektportfölj består av vind-, sol-, lagrings- och hybridprojekt i olika faser. Framöver är också sol eller vind i kombination med produktion av exempelvis vätgas en intressant möjlighet. Eolus samarbetar också med olika utvecklingspartners för vissa projekt.

Projekten finns i Sverige, Finland, Estland, Lettland, Polen, USA och Spanien. Vi utvärderar också projektmöjligheter i Norge där Eolus genomfört flera projekt tidigare.

Läs mer om Eolus mål, utveckling och resultat

Finansiella rapporter

Dyk ner i våra delårsrapporter och års- och hållbarhetsredovisningar för att lära dig mer.

Finansiella mål

Utforska vår affärsplan för expansion inom alla teknologier och på alla våra marknader.

Affärsidé

Vi skapar framtidens förnybara energilösningar och möjliggör hållbara investeringar.

Projekt

Besök våra projektsidor för att lära dig mer om våra projekt i Europa och USA.

Choose market

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America