Hoppa till innehållet

Hälsa och säkerhet

Vårt mål är att alla som arbetar för Eolus ska ha en säker och hälsosam arbetsmiljö. Vi har en nollvision vad gäller olyckor, såväl för egna medarbetare som för entreprenörer och samarbetspartners. Vi utvärderar kontinuerligt arbetsmiljörelaterade risker för att identifiera vilka åtgärder som behöver vidtas för att förebygga ohälsa eller olycka. 

Vårt arbetsmiljöarbete ska skapa en fysiskt och psykiskt sund arbetsplats där chefer, medarbetare och arbetsmiljöombud samverkar. Syftet är att förebygga risken för arbetsskador, arbetsrelaterad ohälsa samt föroreningar och miljöutsläpp i naturen. 

Byggnation av Stor-Skälsjön vindkraftspark i Sundsvall
Risker i byggfasen

Risker i samband med byggnation av energiparker är främst kopplade till en hälsosam och säker arbetsmiljö samt skador på miljön, såsom oljespill från maskiner. Eolus har ingen egen produktions- eller anläggningsverksamhet men vi har fastställt minimikrav inom arbetsmiljö och säkerhet som gäller för alla leverantörer som utför arbeten för bolagets räkning. Dessa utgör en gemensam bas för säkerhetsarbetet. Utöver detta anpassas säkerhetsarbetet efter varje lands arbetsmiljölagstiftning och lokala förutsättningar. 

Choose market

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America