Hoppa till innehållet

Omvandling av aktier

Eolus har aktier av två slag: A-aktier och B-aktier. A-aktierna berättigar på bolagsstämma till en röst och B-aktierna till en tiondels röst.

Aktieägare som vill konvertera A-aktier till B-aktier i Eolus Vind AB ska skicka in en signerad anmälningssedel med post till adressen nedan. Vi kan tyvärr inte behandla anmälningar via fax, telefon eller e-post.

Är aktieägaren en juridisk person ska anmälan undertecknas av firmatecknare i original eller stödjas av firmatecknarens fullmakt i original.

Aktieägare som har A-aktierna registrerade på depå hos förvaltare ska vända sig till förvaltaren för att begära omvandling. Anmälan om omvandling är bindande och aktieägare kan inte återkalla eller avbryta påfordrad omvandling

Eolus hanterar inkomna anmälningar och rapporterar dem till Bolagsverket. Efter att registrering skett hos Bolagsverket och Euroclear har fört in ändringen i Eolus Vind AB:s aktiebok, är konverteringen verkställd och B-aktier bokas då in på anmält VP-konto.

Eolus Vind AB konverterar anmälda A-aktier till B-aktier efter utgången av var omvandlingsperiod (januari respektive juli). Anmälan om omvandling kan endast ske mellan 1-31 januari och 1-31 juli.

Signerad blankett i original skickas med post till:

Eolus Vind AB
Att: Helene Jönsson
Box 95
SE-281 21 Hässleholm, Sweden

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America