Hoppa till innehållet

Projektportfölj

Eolus bedriver en omfattande projektering för anläggningar för förnybar elproduktion och energilagring på olika marknader.

I tabellerna nedan återfinns projektportföljen redovisad per teknik som Eolus för närvarande arbetar med, vilka länder projekten finns och i vilket stadie utvecklingen befinner sig i. Portföljen utvecklas över tid i takt med att projekt startas, avslutas och genomförs. Portföljen består av projekt som Eolus självt påbörjat samt projekt under utveckling eller tillståndsgivna projekt som förvärvats av andra utvecklare.

Projektportfölj i MW per teknik 31 dec 2023
8 181

Landbaserad vind

10 000

Havsbaserad vind

5 872

Solkraft

2 873

Lagring

26 836

Totalt

Projektportfölj i MW per marknad och utvecklingsfas 31 dec 2023
FasSverigeFinlandLettlandEstlandPolenUSASpanienTotalt
Etablering268100368
Sen utveckling62912515887501 670
Tidig utveckling10 8095 2515301762 0865 19675024 798
Totalt11 7065 3766881762 0946 04675026 836
Projekt under etablering per den 31 december 2023
NamnLokaliseringTeknikEffekt, MWBeräknad produktion, GWhPlanerad driftsättningFärdig-
ställandegrad
Stor-SkälsjönSundsvall och Timrå,
Sverige SE2
Landbaserad vindkraft260800202479 %
TimmeleUlricehamn, Sverige, SE3Landbaserad vindkraft82320250 %
PomeSan Diego, USABatterilager100-20240 %
Summa368823
Projekt i sen utvecklings- eller försäljningsfas
ProjektLokaliseringTeknologiEffekt, MWPlanerad
driftsättning
Kommentar
StockåsbodarnaSundsvall, SverigeVind542026Den 22 mars 2022 beslutade Mark- och miljööverdomstolen att tillåta projektet i sin helhet med 8 vindkraftverk samt att inte bevilja prövningstillstånd.
FågelåsHjo, SverigeVind44,82025Investeringsbeslut taget 28 mars 2024 och byggnation startar omgående. Projektet består av sju vindkraftverk med 250 meters totalhöjd. Försäljning av projektet pågår och väntas slutföras under första halvåret 2024.
BoarpVaggeryd, SverigeVind24,82025Investeringsbeslut taget 28 mars 2024 och byggnation startar omgående. Projektet består av fyra vindkraftverk med 200 meters totalhöjd. Försäljning av projektet pågår och väntas slutföras under första halvåret 2024.
DålleboUlricehamn, SverigeVind182025Investeringsbeslut taget 28 mars 2024 och byggnation startar omgående. Projektet består av fyra vindkraftverk med 180 meters totalhöjd. Försäljning av projektet pågår och väntas slutföras under första halvåret 2024.
ÖlmeKristinehamn, SverigeVind732027Lagakraftvunnet tillstånd för elva vindkraftverk med upp till 200 meters totalhöjd.
VabergetSollefteå, SverigeVind542027Lagakraftvunnet tillstånd för 8 vindkraftverk med totalhöjd på 250 meter. Projektet är beroende av att flera andra projekt ansluts till ny stamnätsstation som är under byggnation.
SiggebohyttanLindesberg, SverigeVind842028Lagakraftvunnet tillstånd för totalt 12 vindkraftverk med totalhöjd 220 m.
FageråsenMalung, SverigeVind2382027Lagakraftvunnet tillstånd för 33 vindkraftverk med högsta höjd 200 meter. Projektet utvecklas i ett samarbete med Dalavind. Eolus äger 49 % i projektet.
Södra VallaÖrebro, SverigeSol302026Tillståndsgivet projekt.
PörtomNärpes, FinlandVind1252028Lagakraftvunnen delgeneralplan för 19 vindkraftverk med maximal totalthöjd på 205 meter. Bygglovsansökan för vindkraftverken lämnas in under början av 2024 och projektering för elnätsanlutning påbörjad.
PienavaTukums, LettlandVind1582027Godkänd miljökonsekvensbeskrivning och reserverad elnätsanslutning. Byggnation väntas kunna inledas under 2025.
Krobia & RekowoKrobia, Rekowo, PolenSol82024Förvärvat tillståndsgivet projekt med färdiga förutsättningar för nätanslutning.
Centennial FlatsArizona, USASol + lagring500 + 2502026Projektet är sålt till ett USA-baserat portföljbolag som ingår i stort, globalt riskkapitalbolag. Eolus ska leverera utvecklingstjänster fram tills driftsättning vilket planeras till 2026.

 

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America