Hoppa till innehållet

Policyer

Eolus hållbarhetsarbete grundas på OECD:s riktlinjer för multinationella företag samt FN:s riktlinjer om företag och mänskliga rättigheter och styrs av Eolus uppförandekod och policyer. Uppförandekoden och olika policydokument utgör grunden för vårt arbete, procedurer och processer. Alla anställda har ett ansvar för att säkerställa att Eolus policyer och riktlinjer efterlevs.

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America