Hoppa till innehållet

Organizācija

Laipni lūgti uzņēmumā Eolus — dinamiskā un augošā organizācijā, kurā ir vairāk kā 120 aizrautīgu darbinieku, kuri strādā birojos Zviedrijā, Somijā, Polijā, Latvijā un ASV. Mūsu uzņēmuma pārvaldīšanas struktūra un uzņēmuma mērķtiecība rada vidi, kurā tiek nodrošinātas darbinieku profesionālās izaugsmes iespējas.

Šeit jūs varat iepazīties ar mūsu uzņēmuma nodaļām, kas kopā veido mūsu uzņēmuma pamatu.

Sākotnējās idejas kalpo kā sākumpunkts potenciālajiem projektiem, jo mēs aktīvi pētām jaunas uzņēmējdarbības iespējas esošajos un jaunajos tirgos. Lai novērtētu iespējas attīstīt vēja enerģijas un saules enerģijas ražošanu, kā arī enerģijas uzkrāšanas iespējas, mēs detalizēti analizējam tirgus potenciālu. Uzturot dialogu un panākot vienošanos ar zemes īpašniekiem, mēs garantējam piekļuvi perspektīvām teritorijām, kurās atjaunojamo enerģiju resursus var attīstīt saskaņoti ar citām kopienas interesēm.

Parakstot līgumu ar zemes īpašnieku, tiek uzsākta projekta izstrāde un tā idejas īstenošana. Cieši sadarbojoties un konsultējoties ar sabiedrības pārstāvjiem, iestādēm un citām ieinteresētajām pusēm, mēs pirms pieteikuma iesniegšanas atļauju izsniegšanai veicam plašus pētījumus. Mēs pētām visu ─ no kultūrvides līdz dabas aizsardzības vērtībām, ņemot vērā līdzās esošo teritoriju, dabas un savvaļas dzīvnieku līdzāspastāvēšanu. Paralēli mēs optimizējam projekta tehniskos aspektus ar mērķi radīt vislabāko risinājumu konkrētā objektā, piemēram, plānojam būvniecības darbu secību, enerģijas resursu ražošanu un pieslēgumus elektrotīklam. Pieteikums atļaujas izsniegšanai tiek iesniegts kopā ar ietekmes uz vidi novērtējumu, ko izvērtē kompetentās iestādes.

Saņemot apstiprinātu atļauju, mūsu komerciālā komanda sper nākamo soli projekta īstenošanā un sāk dialogu ar potenciālajiem investoriem un vēja turbīnu, saules paneļu vai citu uzglabāšanas risinājumu ražotājiem. Sarunās ar ražotājiem mēs pirms gaidāmās būvniecības precizējam sagatavošanās darbu apjomu. Mēs arī saskaņojam projektus ar potenciālajiem investoriem un pētām iespējas noslēgt elektroenerģijas pirkuma līgumus (PPA).

Mūsu būvniecības nodaļa, kuras komandā ir elektrotehnikas inženieri un būvniecības projektu vadītāji, vada projektus to būvniecības un piegādes posmā, kad projekta būvniecība tiek vadīta klienta vārdā. Mēs darbojamies kā klients mijiedarbībā ar projekta būvuzņēmējiem, tīkla instalācijas inženieriem un citiem piegādātājiem. Neatkarīgi no tā, vai runa ir par vēja enerģijas, saules enerģijas vai resursu uzglabāšanas iekārtām, mēs pārvaldām visus projekta posmus – no ceļu būvniecības, pamatu un tīklu būvniecības līdz iekārtu montāžai un izvietošanai. Rūpīgi plānojot un uzraugot projektu, mēs nodrošinām, ka tas tiek īstenots saskaņā ar noteikto termiņu un budžetu un ka nodotajam projektam ir visaugstākās kvalitātes standarti.

Kad projekts ir pabeigts, Eolus bieži vien īpašnieka vārdā uzņemas pabeigto projektu aktīvu pārvaldību. Šo darbu īsteno mūsu meitasuzņēmums Eolus Wind Power Management (EWPM). Mēs, uzturot ciešus kontaktus ar turbīnu ražotājiem un veicot regulāras pārbaudes, nodrošinām servisa līgumu ievērošanu. Mūsu projektu tehniskie vadītāji veic iekārtu uzraudzību, kontroli, monitoringu un pārbaudes. Viņi arī uzrauga projektu atbilstību normatīvajiem nosacījumiem, vides aizsardzības prasību izpildi, kā arī veselības un drošības standartu izpildi. Lai mūsu klientiem vienkāršotu īpašumtiesību saistības, mūsu ekonomisti nodarbojas ar grāmatvedības datu uzskaiti, finanšu pārskatu noformēšanu, nomas maksājumu un apdrošināšanas jautājumu kārtošanu, kā arī elektroenerģijas sertifikātu reģistrēšanu.

Mūsu aizrautīgā Offshore komanda nodarbojas ar atkrastes enerģijas attīstības projektiem. Mēs veicam atkarstes vēja parku attīstības projektus Zviedrijas, Somijas, Baltijas un Polijas piekrastēs – vietās, kurās mijiedarbojas inovācijas un ilgtspējība. Mēs, Eolus Offshore, attīstam nākotnes atjaunojamās enerģijas resursu ieguvi jūrā.

Vai vēlaties pievienoties mūsu komandai?

Mēs ticam, ka mūsu vīzija par nākotni ar atjaunojamiem energoresursiem, kurā ikviens var dzīvot pilnvērtīgu un ilgtspējīgu dzīvi, tiks piepildīts, izmantojot tālredzīgu domāšanu un sekojot savai vīzijai. Ja arī jūs vēlaties veidot ilgtspējīgu nākotni, lūdzu, sazinieties ar mums. Mēs labprāt jūs satiktu.

Skatīt mūsu vakances darbā

Eolus speciālisti savstarpēji sadarbojas, lai projektu vadītājiem sniegtu atbalstu un specializētas zināšanas visos projekta izstrādes posmos. Neatkarīgi no tā, vai runa ir par atļaujām, sarežģītām kartēm vai detalizētu dokumentāciju, mūsu speciālisti darbojas kā projektu eksperti un sniedz savu ieguldījumu projektu attīstībā.

Uzņēmumā Eolus ilgtspēja ir neatņemama daļa, kas atbalsta visu ilgtspējas jautājumu integrāciju uzņēmumā – tas ir mūsu mugurkauls ceļā uz atbildīgu un ilgtermiņa nākotni. Mums nepietiek ar to, ka mūsu projekti veicina atjaunojamo enerģiju nākotni – mēs vēlamies, lai ilgtspēja caurstrāvo visus mūsu darbības aspektus un nodrošina, ka Eolus ir virzītājspēks enerģētikas pārejas procesā. Mūsu apņēmība ir dziļi iesakņojusies un mūsu mērķis ir panākt, lai katra mūsu uzņēmuma spertā soļa rezultātā mēs nonāktu pie apzinīgākas un stabilākas rītdienas.

Finanšu un ekonomikas nodaļa nodarbojas ar visiem jautājumiem, kas saistīti ar uzņēmuma un projektu pārvaldīšanu. Darba pienākumi ietver grāmatvedību un administrēšanu, finanšu kontroli, finansēšanas risinājumus un konsolidēto finanšu pārskatu sagatavošanu. Mūsu ekonomisti, kas ir daļa no EWPM, rūpējas par enerģijas ieguves parku pārvaldīšanu, to pārskatiem, atskaitēm un maksājumiem.

Mūsu Personālvadības nodaļa atbalsta mūsu centienus uzturēt harmonisku darba vidi, kurā valda iesaistīšanās un piederības sajūta. Personālvadības nodaļas mērķtiecīgās iniciatīvas aptver Eolus darbību visā Eiropā, un, pateicoties viņu atbalstam, uzņēmumā ir darba vide, kurā plaukst labklājība un ambīcijas. Koncentrējoties uz personāla atlasi un stratēģisku personāla attīstību, uzņēmums Eolus ir kļuvis par aizraujošu un interesantu darba vietu ar plašām izaugsmes un panākumu iespējām.

Uzņēmuma Komunikācijas nodaļa apvieno mūsu darbības virzienus dažādās komunikācijas formās – no iekšējiem un ārējiem komunikācijas kanāliem, finanšu un projektu komunikācijas līdz viedokļu veidošanai un zīmola attīstībai. Izmantojot komunikāciju, Eolus iegūst tirgū pamanāmu klātbūtni, kas atspoguļo mūsu centību, enerģiju un prieka sajūtu, kā arī pavēsta mūsu vēsturi pasaulei.

Eolus IT nodaļa darbojas kā mūsu digitālais enkurs, kura galvenā loma ir garantēt mūsu drošību un efektivitāti modernā darba vidē. Pateicoties nepārtrauktai inovācijai un tehniskajām zināšanām, mūsu digitālā vide tiek optimizēta, lai nodrošinātu netraucētu mijiedarbību ar programmām un nosacījumiem, kas ir būtiski mūsu veiksmīgai darbībai.

Choose market

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America