Hoppa till innehållet

Projekta modelis

Eolus projekta modelis ietver vairākus posmus izveidotajā atjaunojamās enerģijas projektu izstrādes ķēdē.

Projekti tiek uzsākti Sakotnējā attīstības nodaļā, kur galvenā uzmanība tiek pievērsta jaunu uzņēmējdarbības iespēju radīšanai dažādos tirgos.

Nākamais posms ir projekta izstrāde, kuras laikā mūsu projektu izstrādātāji veic pētījumus, konsultācijas un strādā ar atļaujas piešķiršanas procedūru.

Paralēli mūsu Komercnodaļa uzsāk sarunas ar potenciālajiem investoriem.

Kad atļauja ir saņemta, projekts tiek nodots Būvniecības nodaļai. Šajā posmā Eolus darbojas kā atjaunojamās enerģijas projektu būvniecības pasūtītājs un, lai pabeigtu projektu īstenošanu, uzņēmums sadarbojas ar būvuzņēmējiem, elektrotīklu piegādātājiem un turbīnu vai saules paneļu piegādātājiem.

Pēdējais posms ir aktīvu pārvaldība. Šajā posmā Eolus pārvalda iekārtas klientu vārdā un cenšas laika gaitā maksimāli palielināt ražošanas apjomu, veicot iekārtu uzraudzību un apkopi.

Šis visaptverošais projekta modelis ļauj uzņēmumam Eolus turpināt veidot ilgtspējīgu un atjaunojamu nākotni enerģētikas nozarē.

Mūsu portfelis

Eolus veido paliekošu vērtību, izmantojot dinamisku projektu attīstības portfeli, kas atbilst mainīgajām tirgus vajadzībām. Eolus veic sākotnēju projektu izvērtējumu, kā arī stratēģiski izvērtē iespēju iegādātāties projektus dažādās attīstības fāzēs, kas aptver dažādas tehnoloģijas un ģeogrāfiskus reģionus. Mūsu portfelis ir mūsu ilgtermiņa vērtības radīšanas stūrakmens, kas veicina ātru un ilgtspējīgu piekļuvi enerģijai.

Izpētiet mūsu portfeli tabulā, tajā attēlotas tehnoloģijas katrā valstī.

Tirgi

Choose market

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America