Hoppa till innehållet

Stor-Skälsjön

Vindpark Stor-Skälsjön etableras för närvarande. Vindkraftsparken består av 42 stycken vindkraftverk från Siemens-Gamesa. Vindkraftverken har en total höjd om cirka 200 m och en rotordiameter om 170m.

Vindpeng kan sökas av ideella och ekonomiska föreningar utan vinstintresse, stiftelser och skolor. För denna park delas totalt 420 000 kronor ut per år. För vidare information om vem som kan ansöka om vindpeng från vindpark Stor-Skälsjön, se riktlinjer för ansökan samt urvalskriterier.

Ansökan om vindpeng för 2024 är nu stängd och kommer öppna igen i september. Tilldelning av medel meddelas senast den 30 maj.

Ansökningsperiod
Sista tilldelningsdatum

Kontaktuppgifter som medföljer ansökan kommer att finnas kvar i Eolus register upp till tre år efter ansökningsperiodens slut. Mottagare har 3 år på sig att nyttja tilldelade medel för sin investering/projekt.

Sigrid Carstairs

Sustainability Specialist

sigrid.carstairs@eolusvind.com +46 70 284 48 07

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America