Hoppa till innehållet

Nylandsbergen

Vindpark Nylandsbergen färdigställdes i augusti 2019 och består av 18 Vestas V136 3,8 MW vindkraftverk.

Vindpeng kan sökas av ideella och ekonomiska föreningar utan vinstintresse, stiftelser och skolor. För denna park delas totalt 90 000 kronor ut per år. För vidare information om vem som kan ansöka om vindpeng från vindpark Nylandsbergen, se riktlinjer för ansökan samt urvalskriterier.

Ansökan om vindpeng för 2024 är nu stängd. Tilldelning av medel meddelas senast den 30 maj.

Ansökningsperiod
Sista tilldelningsdatum

Kontaktuppgifter som medföljer ansökan kommer att finnas kvar i Eolus register upp till tre år efter ansökningsperiodens slut. Mottagare har 3 år på sig att nyttja tilldelade medel för sin investering/projekt.

Tidigare års mottagare

För 2023 tilldelades medel till Sulåns Bygdeförening, Uteliv i Nora & Holmbygdens Utveckling & Idrott.

Sigrid Carstairs

Sustainability Specialist

sigrid.carstairs@eolusvind.com +46 70 284 48 07

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America