Hoppa till innehållet

Jenåsen

Vindpark Jenåsen färdigställdes i augusti 2018 och består av 23 Vestas V126 3,45 MW vindkraftverk.

Vindpeng kan sökas av ideella och ekonomiska föreningar utan vinstintresse, stiftelser och skolor. För denna park delas totalt 115 000 kronor ut per år. För vidare information om vem som kan ansöka om vindpeng från vindpark Jenåsen, se riktlinjer för ansökan samt urvalskriterier.

Ansökan om vindpeng för 2024 har förlängts till 15 april. Tilldelning av medel meddelas senast den 30 maj.

Ansökningsperiod
Sista tilldelningsdatum

Kontaktuppgifter som medföljer ansökan kommer att finnas kvar i Eolus register upp till tre år efter ansökningsperiodens slut. Mottagare har 3 år på sig att nyttja tilldelade medel för sin investering/projekt.

Ansök här
Tidigare års mottagare

För 2023 tilldelades medel till Indals Lidens Sportklubb, SSF Medelpad, Indals Hembygdsförening
och Holmbygdens Utveckling.

Sigrid Carstairs

Sustainability Specialist

sigrid.carstairs@eolusvind.com +46 70 284 48 07

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America