Hoppa till innehållet

Hässleholm, Szwecja, dnia 23 marca 2021r.

Eolus rozpoczyna działalność w Polsce, wchodząc w ten sposób na dynamicznie rozwijający się rynek energii odnawialnej. Wejście na nowy rynek jest elementem przyjętej przez spółkę strategii rozwoju. W Europie Polska zaliczana jest do krajów najbardziej zależnych od paliw kopalnych, co stwarza ogromne możliwości biznesowe dla doświadczonego dewelopera projektów energetycznych, jakim jest Eolus. Na czele polskiej spółki stanie Daniel Larsson.

Polski rynek oferuje ogromne możliwości w zakresie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Polska jest jednym z najbardziej uzależnionych od paliw kopalnych krajów Europy, w którym 70 procent produkcji energii elektrycznej pochodzi z węgla. Jednocześnie kraj planuje zamknąć wszystkie kopalnie węgla do 2049 r., aby zrealizować swoje cele polityki klimatycznej. Udział odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej wynosi obecnie około 18 procent. Eolus widzi ogromne możliwości biznesowe związane z przechodzeniem Polski od węgla do gospodarki opartej w większym stopniu na energii słonecznej i elektrowniach wiatrowych zarówno lądowych, jak morskich. Już w 2020 roku Polska znalazła się na czwartym miejscu wśród krajów europejskich, jeśli chodzi o liczbę zainstalowanych ogniw fotowoltaicznych, a prognozy wskazują na dalszy wzrost. Duży potencjał rozwojowy widać również w zakresie wykorzystywania energii wiatrowej, ponieważ kraj znajduje się na dziewiątym miejscu w Europie pod względem mocy zainstalowanej w energetyce wiatrowej. Eolus zamierza zaangażować się w proces koniecznej transformacji poprzez projektowanie, budowę, sprzedaż i eksploatację obiektów o możliwie najniższych kosztach z korzyścią dla polskiego przemysłu i polskich konsumentów. Działalność firmy będzie głównie nastawiona na energetykę wiatrową – morską i lądową – oraz instalacje fotowoltaiczne.

Rozwojem polskiej działalności pokieruje nowy współpracownik firmy: Daniel Larsson, który mieszka w Polsce od wielu lat. Ostatnio pracował w Ambasadzie Szwecji w Warszawie, gdzie odpowiadał za wspieranie szwedzkich firm i inwestorów w Polsce. W głównej mierze chodziło o projekty związane z energią i klimatem. Daniel Larsson był wcześniej szefem Business Sweden w Polsce, Rumunii i na Ukrainie.

– Odpowiedzialność za rozwijanie działalności Eolusa w Polsce będzie niezwykle ciekawym doświadczeniem. Widzę ogromny potencjał tej gospodarki i realne szanse na zdobycie przez Eolusa istotnej pozycji wśród firm zaangażowanych w niezbędną restrukturyzację polskiego rynku energii – mówi Daniel Larsson, Country Manager w Polsce.

Eolus zwrócił uwagę na olbrzymie możliwości, jakie stwarza polski rynek, a wejście do Polski w pełni odpowiada naszym ambicjom w zakresie rozwoju działalności. Bardzo się cieszę, że pozyskaliśmy Daniela Larssona do grona naszych współpracowników i wierzę w sukces Eolusa na jednym z najciekawszych rynków energii odnawialnej i magazynowania energii w Europie. Mam nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli zaoferować naszym klientom konkurencyjne inwestycje w Polsce – mówi prezes Eolus Per Witalisson.

Osoby do kontaktu:

Per Witalisson, prezes, telefon +46 (0)70-265 16 15
Johan Hammarqvist, rzecznik prasowy, telefon +46 (0)720-50 59 11

O firmie Eolus
Eolus Vind należy do pierwszoplanowych deweloperów elektrowni wiatrowych w Skandynawii. Eolus tworzy wartość dodaną na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego oraz zarządzania elektrowniami wiatrowymi i oferuje inwestorom lokalnym i międzynarodowym atrakcyjne i konkurencyjne obiekty inwestycyjne w krajach skandynawskich, krajach bałtyckich, w Polsce i USA. Od momentu powstania w 1990 roku Eolus uczestniczył w budowie 653 elektrowni wiatrowych o mocy blisko 1 370 MW. Dział eksploatacji firmy Eolus ma podpisane kontrakty na zarządzanie instalacjami o mocy ponad 1400 MW, z czego eksploatowanych jest około 905 MW.

Eolus Vind AB ma blisko 41 000 akcjonariuszy. Akcje typu B spółki Eolus są notowane na giełdzie: Nasdaq Stockholm Mid Cap.

Więcej informacji na temat spółki Eolus znajdą Państwo na stronie www.eolusvind.com

Choose market

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America