Hoppa till innehållet

“Eolus” Dienvidkurzemē plāno attīstīt 3 vēja parkus

Ceļā uz Latvijas energodrošību: “Eolus” Dienvidkurzemē plāno attīstīt 3 vēja parkus 

Vēja parku attīstītājs SIA “Eolus” Dienvidkurzemes novada ziemeļu daļā un Kuldīgas novada dienvidu daļā starp Aizputi un Pāvilostu 74 km2 platībā iecerējis attīstīt 3 vēja parkus “Peivika wind”, “Minde wind” un “Alokste wind”. Ņemot vērā Eiropas drošības izaicinājumus un nepieciešamību strauji stiprināt  Latvijas enerģētisko neatkarību no ārvalstu energoresursiem, vēja parku attīstībai ir jābūt prioritātei gan pašvaldību dienaskārtībā, gan valstiskā mērogā, norāda uzņēmumā.

Dienvidkurzemes novada teritoriālais plānojums paredz vēja parku izbūvi, un konkrētā vēja parka teritorija iecerēto vēja parku attīstībai izraudzīta atbilstoši likumdošanā noteiktajām prasībām šādu parku izvietošanai. Trīs vēja parku teritorijās paredzēts izvietot līdz 80 vēja elektrostacijām, kas darbosies kā vienots vēja parks. Vienas turbīnas jauda plānota no 6-8MW. 

“Gan rudenī piedzīvotā un ieilgusī elektroenerģijas cenu krīze, gan notikumi Ukrainā parāda, cik svarīga ir mūsu valsts spēja būt neatkarīgai no ārvalstu energoresursu piegādātājiem, un šis ir brīdis, kad valsts un pašvaldību līmenī šie procesi ir jāpaātrina. Vēja parku attīstība ir nozīmīgs solis ceļā uz šāda veida neatkarības iegūšanu un potenciālu cenas izlīdzinājumu ilgtermiņā. Tāpat būtiski, ka vēja enerģijas ieguve ir dabai draudzīga, un tās ražošanā tiek izmantots atjaunojams dabas resurss – vējš, “ stāsta SIA “Eolus”  valdes loceklis Gatis Galviņš. 

Raksturojot vēja parka attīstības procesus, “Eolus” norāda, ka ir jau veikta padziļināta šīs teritorijas izpēte, kas apliecina pietiekamu vēja resursu enerģijas ražošanai. Pagājušajā gadā Vides pārraudzības valsts birojs ir pieņēmis lēmumu par Ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu, kas tiks veikta visiem 3 parkiem vienoti. Šī procesa ietvaros jau 25. martā plānota arī pirmā sabiedriskā apspriešana, kurā visi novada iedzīvotāji varēs iepazīties ar vēja parka projektu un uzdot savus jautājumus projekta attīstītājiem. Par sabiedriskās apspriešanas norises vietu un laiku iespējams sekot līdzi mājas lapā www.peivikawind.lv izvietotajai informācijai. Atbilstoši epidemioloģiskajiem ierobežojumiem sabiedriskā apspriešana norisināsies klātienē, ar iespēju pieslēgties attālināti. 


Atpakaļ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Izvēlies tirgu

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America