Hoppa till innehållet

Senāta lēmums vēja parka būvniecībai Tukumā ir labvēlīgs

2022. gada 11. janvāra Senāta lēmums pēc būtības ļauj uzsākt iecerētā vēja parka “Pienava wind” būvniecību Tukuma novadā. Senāts savā lēmumā pirmsšķietami secina, ka vēja parka izbūve jau sākotnēji ir bijusi atbilstoša pašvaldības teritoriālajam plānojumam un visām likumā noteiktajām ietekmes uz vidi prasībām. Senāta lēmums nav pārsūdzams.

Jau 2016. gadā SIA “Pienava wind” uzsāka procesuālās darbības, lai Tukuma novadā izveidotu mūsdienīgu vēja parku, kas nodrošinātu ar zaļo enerģiju iedzīvotājus visā Latvijā. Kaut arī teritoriālajā plānojumā vēja parka izbūve tika paredzēta jau vairākus gadus iepriekš un atbilstoši likumdošanai tika veikts Vides pārraudzības valsts biroja prasībām atbilstošs ietekmes uz vidi novērtējums, Tukuma novada dome balsoja pret vēja parka izbūvi. Šo lēmumu SIA “Eolus” meitas uzņēmums SIA “Pienava wind” apstrīdēja un guva uzvaru pirmās instances tiesā, taču pašvaldība pirmās instances tiesas spriedumu pārsūdzēja, kā rezultātā nebija iespējams uzsākt vēja parka būvniecību. 

Vienlaikus jāuzsver, ka vēja parka attīstības bremzēšana notiek laikā, kad visā pasaulē un arī Latvijā tiek piedzīvota viena no dziļākajām enerģētiskajām krīzēm aizvadīto gadu laikā, tā kavējot un līdz galam neizmantojot Latvijas lielo vēja enerģijas potenciālu, kam būtu pozitīva ietekme uz elektroenerģijas ražošanas cenām. 

Senāts izskatīja SIA «Pienava wind» lūgumu par pagaidu noregulējamu, kas dotu iespēju sākt vēja parka ierīkošanu vēl pirms galīgā tiesas nolēmuma lietā. Lūgums par pagaidu noregulējumu bija nepieciešams ieilgušās tiesvedības dēļ. Pieņemtais Senāta lēmums nav pārsūdzams, bet lieta pēc būtības vēl jāizlemj Administratīvajai apgabaltiesai.


Atpakaļ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Choose market

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America