Hoppa till innehållet

Hallakallio

Hallakallion tuulivoimahanke sijaitsee Pyhäjärven kaupungissa.

Tyyppi

Maatuulivoima

Vaihe

Luvitusvaihe

Markkina

Suomi

Vuotuinen energiatuotanto

600-700 GWh

Nopeat faktat

Nimi

Hallakallio

Turbiinien lukumäärä

Noin 28

Hankealue

Noin 32 km2

Turbiinien maksimikorkeus

310

Tietoa hankkeesta

Hallakallion tuulivoimahanke sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla Pyhäjärven kaupungissa. Hankealue sijaitsee Hiidenkylän ja Pitäjänmäen kylien läheisyydessä noin 17 kilometrin päässä Pyhäjärven keskustaajamasta.

Hankkeen tilanne

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) valmistui alkuvuonna 2023. YVA-aineistoa selvityksineen voi tarkastella ympäristöhallinnon verkkosivuilla. Hankkeen kaavaprosessin aineisto löytyy Pyhäjärven kaupungin verkkosivuilta.

Tavoitteena on, että hankkeen investointipäätös tehtäisiin vuonna 2026, jolloin rakentaminen voisi käynnistyä vuonna 2027. Tuulivoimaloiden sähköntuotanto voi arviomme mukaan alkaa vuonna 2027.

Hankkeen eteneminen

YVA-menettelyn alkaminen

Kaavoituksen alkaminen

YVA-menettelyn valmistuminen

Hankkeen vaiheet Rakenteilla Luvitusvaihe Toiminnassa

Valitse markkina

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America