Hoppa till innehållet

Karhukorpi

Karhukorven tuulivoimahanke sijaitsee Viitasaaressa. Tutkimme myös mahdollisuutta sijoittaa alueelle aurinkovoimaa ja energian varastointiratkaisuja.

Teknologiat

Vaihe

Suunnitteluvaihe

Markkina

Suomi

Vuotuinen energiatuotanto

441 GWh

Nopeat faktat

Nimi

Karhukorpi

Turbiinien lukumäärä

Noin 20

Hankealue

Noin 21 km2

Turbiinien maksimikorkeus

300 m

Tuotannon aloituspäivä

2029

Tietoa hankkeesta

Karhukorven hanke sijaitsee Keski-Suomen Viitasaaressa. Hankealue sijaitsee Vuorijärven, Viitajärven, Koivusuon ja Saarijärven välissä. Alue on merkattu maakuntakaavaan tuulivoiman tuotantoon soveltuvana alueena.

Hankealue on muodostettu 1 500 metrin etäisyydellä lähimpiin rakennuksiin. Esiselvitysten perusteella tuulivoimaloista aiheutuva ääni jää asutusalueilla huomattavasti valtioneuvoston asetuksen mukaisten rajojen alapuolelle.

Hanke sijoittuu pääasiassa Finsilva Oy:n maa-alueelle, jonka Eolus vuokraa hanketta varten.

Hankkeen tilanne

Hankealueelle laaditaan osayleiskaava, jonka perusteella tuulivoimaloille voidaan myöntää rakennuslupa. Kaavarajaus, voimaloiden sijoittelu ja voimaloiden kokonaismäärä tarkentuvat kaavoituksen aikana huomioiden kaavoituksen ja ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) selvitykset, lausunnot, mielipiteet sekä sidosryhmäkeskustelut. Hanke toteutetaan maisema- ja luontoarvot huomioiden.

YVA-menettely on alkanut keväällä 2024.

Hankkeen eteneminen

Kaavoituksen aloitus

YVA-menettelyn alkaminen

Hankkeen vaiheet Rakenteilla Luvitusvaihe Toiminnassa

Valitse markkina

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America