Hoppa till innehållet

Murtomäki 2

Murtomäki 2 -hybridihanke sijaitsee Pyhäjärven kaupungissa. Hankkeeseen sisältyy tuulivoimaa ja aurinkovoimaa.

Teknologiat

Vaihe

Luvitusvaihe

Markkina

Suomi

Vuotuinen energiatuotanto

350 GWh

Nopeat faktat

Nimi

Murtomäki 2

Turbiinien lukumäärä

15

Hankealue

Noin 19 km2

Turbiinien maksimikorkeus

280

Tuotannon aloituspäivä

2027

Tietoa hankkeesta

Murtomäki 2 -hybridihanke sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla Pyhäjärven kaupungissa, noin 6 kilometrin päässä keskustaajamasta. Hanke sijoittuu toiminnassa olevan Murtomäen tuulivoimapuiston viereen.

Hankealueelle on valmisteluvaiheen kaavaluonnoksessa suunniteltu rakennettavaksi 15 tuulivoimalan tuulivoimapuisto sekä aurinkovoima-alue. Voimaloiden yksikköteho on 6-10 MW.

Hankkeen tilanne

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) on valmistunut vuonna 2023. YVA:aa voi tarkastella ympäristöhallinnon verkkosivuilla, ja kaavaprosessin aineisto selvityksineen löytyy Pyhäjärven kaupungin verkkosivuilta.

Hankkeen osayleiskaavoitus on edennyt kaavaehdotusvaiheeseen, ja kaavan hyväksymiskäsittelyn arvioidaan tapahtuvan vuoden 2024 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Rakennusluvat tullaan hakemaan vuoden 2024 aikana.

Tavoitteena on, että hankkeen rakentaminen tapahtuu vuosina 2026–2027. Tuuli- ja aurinkovoimaloiden sähköntuotannon on arvioitu alkavan vuonna 2027.

Hankkeen eteneminen

Kaavoituksen aloitus

YVA-menettelyn alkaminen

YVA-menettelyn valmistuminen

Hankkeen vaiheet Rakenteilla Luvitusvaihe Toiminnassa

Valitse markkina

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America