Hoppa till innehållet

Pirttikylä

Pirttikylän tai Pörtomin tuulivoimahanke sijaitsee Närpiössä. Hankkeessa haetaan tällä hetkellä rakennuslupia.

Tyyppi

Maatuulivoima

Vaihe

Luvitusvaihe

Markkina

Suomi

Vuotuinen energiatuotanto

340 GWh

Nopeat faktat

Nimi

Pirttikylä (Pörtom)

Turbiinien lukumäärä

Maks. 19

Hankealue

N. 16 km²

Turbiinien maksimikorkeus

205 m

Tuotannon aloituspäivä

N. 2028

Tietoa hankkeesta

Pirttikylän tai Pörtomin maatuulivoimahankkeen hankealue sijaitsee Pirttikylän itäpuolella Närpiön kaupungissa Pohjanmaalla. Alueelle arvioidaan mahtuvan enintään 19 tuulivoimalaa, joiden maksimikorkeus on 205 metriä.

Pirttikylän hankkeella oli alkujaan kaksi omistajaa, joilla oli kummallakin oma yhtiönsä. Sen vuoksi hanketta kehitetään edelleen kahden yhtiön – Pörtom Vindkraft Ab/Oy:n ja Eolus Pörtom Vind Oy:n – voimin. Nykyään Eolus omistaa kummatkin yhtiöt kokonaisuudessaan ja hanketta kehitetään yhtenä kokonaisuutena.

 

Hankkeen tilanne

Hankkeen tässä vaiheessa haemme uusia rakennuslupia kaikille 19 turbiinille sekä sähköasemalle. Koska hankkeella on pitkä historia, on ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) tehty jo vuonna 2013.

Hankealue koostuu noin 350 kiinteistöstä ja miltei 200 maanomistajasta. Tämän vuoksi suuri osa kyläläisistä tulevat saamaan vuokratuottoja hankkeesta. Lisäksi hankeyhtiön tavoitteena on tukea Pirttikylää kylänkehitysrahalla tai vastaavalla. Pirttikylän tuulivoimapuisto tulee maksamaan kiinteistöveroa Närpiön kaupungille, mikä lisää kuntalaisten hyvinvointia.

Itse voimalat ja muu infrastruktuuri tulevat viemään ainoastaan 2-3 % alueen pinta-alasta. Näin ollen loppua hankealueesta voidaan käyttää edelleen maanviljelyyn ja metsätuotantoon.

Alueen nykyiset tiet kunnostetaan, ja uusia teitä rakennetaan hankkeen yhteydessä alueelle. Tämä tuo huomattavaa lisäarvoa maanomistajille, jotka voivat käyttää näitä teitä muun muassa maa- ja metsätalouden tarpeisiin.

 

Hankkeen eteneminen

YVA:n alkaminen

YVA:n valmistuminen

YVA-menettely valmistui vuonna 2013.

Rakennuslupien hakeminen

Hankkeen vaiheet Rakenteilla Luvitusvaihe Toiminnassa

Valitse markkina

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America