Hoppa till innehållet

Kelluvan merituulivoiman suuret mahdollisuudet – ensimmäinen kelluva merituulivoimapuisto suunnitteilla Suomen merialueelle

Porin edustalle Selkämerelle suunniteltu merituulivoimapuisto Wellamo on saanut tutkimusluvan ja sen ympäristövaikutusten arviointi alkaa nyt helmikuussa.

Eoluksen ja Simply Blue Groupin yhteisyritys SeaSapphire suunnittelee kelluvan merituulivoimapuiston rakentamista Suomen merialueelle. Teknologinen kehitys on mahdollistanut tuulivoimaloiden rakentamisen entistä kannattavammin ja syvempiin vesiin. Kelluvissa merituulivoimapuistoissa on merkittävä mahdollisuus tuottaa lisää uusiutuvaa sähköä myös Itämerellä.

Kaikkiaan SeaSapphire suunnittelee Itämerelle kolmea  merituulivoimapuistoa. Mikäli kaikki hankkeet toteutuvat suunnitelmien mukaan, tuottavat ne 2030-luvulla vuosittain yhteensä jopa 30 terawattituntia uusiutuvaa sähköä.

Eoluksen ja Simply Blue Groupin yhdessä kehittämät hankkeet kelluville perustuksille ovat ensimmäiset pohjoisen jäätyviin olosuhteisiin. Jäätyvä meri ja talviolosuhteet on huomioitava sekä perustusten kiinnityksessä että käytönaikaisessa operoinnissa.

Wellamo on Porin edustalle Selkämerelle kaavailtu kelluva merituulivoimapuisto, joka on jo saanut tutkimusluvan valtioneuvostolta. Sen ympäristövaikutusten arviointi, niin sanottu YVA-menettely, alkaa helmikuun aikana.

Yhteisyritys tuo yhteen kelluvan merituulivoiman vaatiman erikoisosaamisen.

– Simply Blue Groupilla on vahva osaaminen kelluvien tuulivoimapuistojen kehittämisestä. Meidän vahvuuksiamme ovat tuulivoiman kehittämiskokemuksen lisäksi paikallisosaaminen ja kokemus sidosryhmäyhteistyöstä Itämeren ympäristössä, Suomen merituulivoimahankkeista vastaava Eoluksen projektipäällikkö Anu Vaahtera kertoo.

Kelluvan tuulivoiman edut, haasteet ja erityispiirteet

Kelluva merituulivoima tarjoaa merkittävän mahdollisuuden tuottaa lisää uusiutuvaa sähköä, sillä avomerellä tuulee voimakkaammin ja tasaisemmin kuin rannikolla. Lisäksi kelluvien tuulivoimaloiden teknologia on kehittynyt huimin harppauksin; yhä suuremmat voimalat tuottavat sähköä entistä tehokkaammin.

– Kelluvat perustukset ovat tärkeitä merituulivoiman kehitykselle, koska kelluvia tuulivoimaloita tarvitaan etenkin syvissä vesissä, joissa kiinteiden perustusten rakentaminen ei ole taloudellisesti kannattavaa, Vaahtera sanoo.

Alan edunvalvontajärjestö WindEurope onkin arvioinut, että 80 prosenttia Euroopan tuulivoimaresursseista on alueilla, joilla vedensyvyys on yli 60 metriä.

Avomerelle rakentamisen etuja ovat vähäiset maisema- ja ympäristöhaitat, sekä kovempi ja tasaisempi tuuli. Lisäksi yhä modernimmat ja suuremmat voimalat tuottavat yhä tehokkaammin sähköä.

Kelluvien perustusten valintaan vaikuttavat myös hinta ja saatavuus, merenpohjan olosuhteet, alueen tuuliprofiili ja muut sääolosuhteet, valittavien turbiinien koko sekä käytettävissä olevien satamien syvyys ja kapasiteetti.

– Voimalan asennus kelluvan perustuksen päälle voidaan tehdä joko riittävän syvässä satamassa, josta se hinataan lopulliseen sijaintiinsa hankealueelle, tai jopa kelluvan asennusaluksen päältä suoraan hankealueella.

Eoluksella useita hankkeita Itämerellä

Yhteisyritykseen kuuluvien merituulivoimapuistojen lisäksi Eoluksella on useita muita hankkeita Suomen ja Ruotsin merialueilla.

Suomessa pisimmälle on edennyt merenpohjaan perustettava Tuulia, joka Wellamon tavoin sai valtioneuvoston myöntämän tutkimusluvan viime joulukuussa. Tuulian hankealue sijaitsee 30 kilometriä Merikarviasta länteen.

Merituulivoiman hankekehityksessä Eolus on sitoutunut suojelemaan Itämerta yhteistyössä Baltic Sea Action Groupin kanssa.

Choose market

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America