Hoppa till innehållet

Satakunnan edustalle suunnitellaan kahta merituulipuistoa

Uusiutuvan energian edelläkävijä Eolus selvittää edellytyksiä rakentaa kaksi merituulivoimapuistoa Satakunnan edustalle Selkämerelle.

Eolus on hakenut valtioneuvostolta tutkimuslupaa merituulivoimahankkeille, jotka sijoittuvat Suomen talousvyöhykkeelle. Eolus odottaa saavansa tutkimusluvan tämän vuoden aikana. Toinen merialueista sijaitsee 90 kilometriä rannikosta Porin edustalla ja toinen 30 kilometriä rannikosta Merikarvian edustalla.

– Tavoitteemme on, että molemmat puistot tuottavat sähköä 2030-luvun aikana. Luvitusprosessin eri vaiheet ja merituulivoimateknologian kehitys voivat kuitenkin vaikuttaa aikatauluun, kertoo hankkeiden projektipäällikkö Anu Vaahtera Eolukselta.

Merituulipuistojen rakentaminen edellyttää ympäristövaikutusten arviointimenettelyä, jonka aikana Eolus selvittää hankkeiden suorat ja välilliset vaikutukset. Menettelyyn liittyy olennaisesti aktiivinen keskustelu esimerkiksi paikallisten asukkaiden kanssa.

– Haluamme löytää parhaita mahdollisia ratkaisuja. Tutkimusten ja selvitysten avulla varmistamme, että merituulivoimalat eivät tuota merkittävää haitaa esimerkiksi paikallisille asukkaille, elinkeinonharjoittajille tai lähiluonnolle.

Ympäristövaikutusten arviointimenettely alkaa loppuvuodesta 2022, ja Eolus arvioi sen kestävän kaksi vuotta. Hankkeet tarvitsevat useita viranomaisten myöntämiä lupia ennen kuin valtioneuvosto voi tehdä lopullisen päätöksen puistojen toteuttamisesta.

Merituulivoimapuistot tuovat merkittävän lisän Suomen sähköntuotantoon

Satakunnan edustalle suunniteltujen merituulivoimapuistojen yhteenlaskettu kapasiteetti on 3,5 gigawattia (GW), mikä tarkoittaa vuositasolla 14-16 terawattituntia (TWh) uusiutuvaa sähköä Suomen sähköverkkoon. Vuonna 2021 tuulivoimalla tuotettiin Suomessa sähköä 8,1 TWh.

Porin edustalle suunnitellun Wellamo-merituulipuiston kapasiteetti on noin 2 GW. Merikarvian edustalle kaavaillun Tuulia-merituulivoimapuiston kapasiteetti on puolestaan 1,5 GW.

– Porissa selvitämme toteuttamisen edellytyksiä noin 1 000 neliökilometrin ja Merikarvialla 670 neliökilometrin suuruisilla alueilla. Puistoihin suunniteltu turbiinien määrä on noin 100 kappaletta kummassakin, mutta lopulliseen määrään vaikuttavat sekä tarkemmat suunnitelmat että valittavien turbiinien koko.

Merituulivoima auttaa ilmastotavoitteiden saavuttamisessa

Eoluksen merituulivoimapuistot mahdollistavat uusiutuvan energian tuotannon lisäämisen Suomessa.

– Merituulivoimalla on keskeinen rooli Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamisessa, puhumattakaan uusiutuvan energian tavoitteistamme tai yhteiskuntamme ja teollisuutemme tarvitsemasta sähköstä, Vaahtera sanoo.

Lisäksi merituulivoimalla on myönteisiä aluetaloudellisia vaikutuksia. Puistojen rakentaminen, operointi ja huolto tarjoavat uusia liiketoimintamahdollisuuksia esimerkiksi meriteollisuudelle ja meriliikenteen toimijoille.

Eolus on kehittänyt uusiutuvaa energiaa jo kolmen vuosikymmenen ajan

Kolmessa vuosikymmenessä ruotsalaisesta Eoluksesta on kasvanut yksi Pohjoismaiden johtavista uusiutuvan energian kehittäjistä.

Tänä päivänä Eolus kehittää, rakentaa ja hallinnoi uusiutuvan energian hankkeita maalla ja merellä. Se keskittyy maa- ja merituulivoiman, aurinkoenergian sekä energian varastointiratkaisujen kehittämiseen.

Eolus tarjoaa houkuttelevia ja kilpailukykyisiä sijoitusmahdollisuuksia Pohjoismaissa, Yhdysvalloissa, Puolassa ja Baltiassa. Eoluksen B-sarjan osakkeilla käydään kauppaa Tukholman pörssissä.


Lisätiedot:
Anu Vaahtera
projektipäällikkö
anu.vaahtera@eolusvind.com
+358 50 563 0326

Choose market

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America