Hoppa till innehållet

Wellamo

Eolus selvittää edellytyksiä rakentaa merituulivoiman tuotantoalue Satakunnan edustalle Selkämerelle, noin 90 kilometrin päähän rannikosta.

Tyyppi

Merituulivoima

Vaihe

Suunnitteluvaihe

Markkina

Suomi

Vuotuinen energiatuotanto

8-9 TWh

Nopeat faktat

Nimi

Wellamo

Turbiinien lukumäärä

Noin 100

Hankealue

1 000 km²

Teho

2 000 MW

Tietoa hankkeesta

Eolus selvittää edellytyksiä rakentaa merituulivoiman tuotantoalue kelluville perustuksille Satakunnan edustalle Selkämerelle, noin 90 kilometrin päähän rannikosta. Suunniteltu merituulipuisto sijoittuu Suomen talousvyöhykkeelle.

Wellamon hankealue on noin 1 000 neliökilometriä. Alueelle suunnitellaan asennettavan noin 100 tuuliturbiinia, joiden kokonaiskorkeus on enintään 360 metriä. Merituulivoimapuiston kokonaiskapasiteetti on noin 2 000 megawattia (MW), mikä toisi vuositasolla 8–9 terawattituntia (TWh) uusiutuvaa sähköä Suomen sähköverkkoon.

Tulevaisuudessa sähkön kulutuksen arvioidaan kasvavan liikenteen, lämmön ja teollisuuden sähköistyessä. Satakunnassa sijaitsee useita merkittäviä ja energiaintensiivisiä teollisia toimintoja, kuten terästehtaita, paperitehtaita ja prosessiteollisuuden tehtaita. Wellamon tuottama sähkö vastaisi tähän tarpeeseen.

Vastauksia Eoluksen merituulivoimahankkeista usein kysyttyihin kysymyksiin löydät täältä: Usein kysyttyjä kysymyksiä Eoluksen merituulivoimahankkeista

Merenpohjan tutkimuksia – ilmastoneutraalisti

Wellamon hankealueella toteutettiin vuonna 2023 mittavia merenpohjan tutkimuksia. Tutkimuksissa käytetty alus hyödynsi uusiutuvaa HVO100-polttoainetta, millä minimoitiin tutkimuksissa syntyneet päästöt.

Hankkeen tilanne

Merituulivoiman rakentaminen on vuosia kestävä suurhanke
 • 2022: Hankealueen kartoitus ja alueen soveltuvuuden tarkempi arviointi
 • 2023: YVA-ohjelma: Hankkeen ja arviointimenetelmien esittely
 • 2023-2026: Selvitykset hankkeen vaikutuksista ympäristöön, ilmastoon ja ihmisiin
 • 2026: YVA-selostus
 • 2026-2030: Tekninen suunnittelu ja luvitus
 • 2030-2035: Rakentaminen
 • 2035+: Sähköntuotanto

 

Wellamo on suurhanke, jolla on vaikutuksia Selkämeren ympäristöön. Merituulivoiman rakentaminen edellyttää kaksivaiheista ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA), jonka aikana kartoitetaan hankkeen ympäristövaikutuksia ja etsitään keinoja niiden lieventämiseksi.

Wellamo-merituulivoimahankkeen YVA-menettely on käynnissä. Hankkeen yhteysviranomaisena toimii Varsinais-Suomen ELY-keskus, joka asetti Wellamon ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelman) nähtäville maanantaina 16.10. Kuulemisaika päättyi 23.11.2023. YVA-ohjelma on luettavissa ympäristöhallinnon verkkosivuilla.

 

Lisätietoja YVA-ohjelmasta

YVA-ohjelma on suunnitelma siitä, miten ympäristövaikutusten arviointi tullaan toteuttamaan. Tulevassa arviointimenettelyssä hankkeen ympäristövaikutuksia punnitaan monipuolisesti sen koko elinkaaren ajalta. Tavoitteena on tunnistaa ympäristövaikutuksia ja löytää keinoja niiden vähentämiseksi tai ehkäisemiseksi.

Wellamo on vielä hankekehityksen varhaisessa vaiheessa, ja YVA-menettely palvelee myös hankkeen toteutumisedellytysten arviointia sekä jatkon suunnittelua. YVA-arviointi toteutetaan aina hankkeen maksimivaikutusten näkökulmasta.

Wellamo-merituulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa (YVA-ohjelma) esiteltiin neljässä yleisötilaisuudessa marraskuussa 2023. Tilaisuuksissa alueen asukkailla, toimijoilla ja hankkeesta kiinnostuneilla oli mahdollisuus kuulla ja keskustella suunnitelmista hankekehittäjän kanssa. Lue artikkeli Wellamon yleisötilaisuuksista.

 

Wellamo-nimen tarina

Wellamo on suomalaisessa mytologiassa esiintyvä veden, järvien ja merten jumalatar, joka hallitsee myrskyjä ja aaltoja. Kalastajat pyytävät Wellamolta myös hyvää saalista.

Hankkeen eteneminen

Hankealueen kartoitus

2022

YVA-menettelyn alkaminen

2023

YVA-ohjelman valmistuminen

2023

Hankkeen vaiheet Rakenteilla Luvitusvaihe Toiminnassa

Choose market

Global

 • Svenska
 • English
 • Local

 • Suomi
 • Polski
 • Latviešu
 • North America