Hoppa till innehållet

Eolus hakee Itämeri-sitoumuksensa mukaisesti kahta lopputyö tekijää tälle vuodelle

Lisää ymmärrystä merituulivoiman vaikutuksista tarvitaan, kun merituulivoimaa suunnitellaan Itämerelle.

Eolus – pohjoismainen uusiutuvan energian kehittäjä – on sitoutunut toimimaan Itämeren suojelun puolesta. Sitoumuksessaan Eolus pyrkii tunnistamaan ja minimoimaan merituulituulivoiman kehittämiseen, rakentamiseen ja tuotantoon liittyvät vaikutukset vedenalaiseen meriluontoon. Eolus pyrkii myös lisäämään tietämystä ja yleistä tietoisuutta merituulivoiman vaikutuksista Itämeri-ympäristössä. Suomessa Eolus kehittää kahta merituulivoimahanketta, Navakkaa ja Wellamoa, joita suunnitellaan Satakunnan edustalle, talousvyöhykkeelle Selkämerelle.

Haemme tälle vuodelle kahta lopputyön tekijää

Nyt haussa olevien tutkimusten (lopputöiden) teemat pohjautuvat yhdessä tutkimusorganisaatioiden ja BSAG:n (Baltic Sea Action Group) kanssa tunnistettuihin aiheisiin, joista tarvitaan lisää ymmärrystä, kun merituulivoimaa rakennetaan Itämeren olosuhteisiin. Teemat, joihin vuoden 2024 aikana haemme lopputyöprojektien tekijöitä ovat:

  1. Merituulivoiman tuotannonaikainen vedenalainen melu luonnonympäristössä
  2. Ekologiset kompensaatiomenetelmät maalla ja merellä – toteutettavuus ja vaikutukset

Hakuohjeet

Olemme keränneet merituulivoiman hankealueilta dataa, joita voi soveltuvin osin hyödyntää lopputyössä. Hakijalla on mahdollisuus täsmentää aihetta ja rajausta annetun teeman sisällä. Toivomuksemme on, että lopputyössä mahdollisesti tarkasteltava ympäristö sijaitsee Ahvenanmaan pohjoispuolisella merialueella.

Hakijan on oltava opiskelija Suomessa sijaitsevassa korkeakoulussa. Lopputyön toteutuskielenä on englanti. Lopputyöstä maksetaan 9 000 €. Korvaus maksetaan työkorvauksena vähintään kahdessa erässä. Lopputyöntekijät eivät ole työsuhteessa Eolukseen, vaan valittujen hakijoiden kanssa laaditaan toimeksiantosopimus lopputyön tekoa varten. Lopputyöprojektin kesto voi olla 3–6 kuukautta.

Lopputyön tekijäksi voi hakea toimittamalla alustavan tutkimussuunnitelman valitusta lopputyöaiheesta sekä yksisivuisen CV:n hakijasta sähköpostitse essi.tikkanen@eolusvind.com 29.3.2024 mennessä. Tutkimussuunnitelman tulisi olla maksimissaan neljä sivua pitkä. Tutkimussuunnitelmassa tulisi olla esitettynä ainakin työn tavoite, aikataulu, alustavat tutkimuskysymykset ja perusteltu tutkimusmenetelmä. Lisäksi lopputyölle tulee olla nimetty ohjaaja oppilaitoksen puolesta. Eolus tarjoaa sisällöllistä ohjausta merituulivoiman näkökulmasta.

Mikäli lopputyöseminaarisi alkaa vasta syksyllä eikä juuri nyt ole ajankohtainen, niin voit siitä huolimatta toimittaa ehdotuksesi meille, mikäli työn on kuitenkin tarkoitus alkaa tämän vuoden aikana.

Valinnat tehdään Eoluksen kokoamassa asiantuntijaraadissa 12.4.2024 mennessä, ja valinnoista ilmoitetaan hakijoille erikseen.

Jos sinulla herää kysyttävää ota meihin yhteyttä: essi.tikkanen@eolusvind.com.

Valitse markkina

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America