Hoppa till innehållet

Navakka

Eolus selvittää edellytyksiä rakentaa merituulivoimapuisto Satakunnan edustalle Selkämerelle. Hankealue sijaitsee Porin ja Merikarvian edustalla, noin 30 kilometrin päässä rannikosta.

Tyyppi

Merituulivoima

Vaihe

Suunnitteluvaihe

Markkina

Suomi

Vuotuinen energiatuotanto

6.5-7 TWh

Nopeat faktat

Nimi

Navakka

Turbiinien lukumäärä

70-100

Tutkimusalue

670 km²

Kokonaiskapasiteetti

1 500 MW

Tietoa hankkeesta

Navakan hankealue sijaitsee Merikarvian edustalla, noin 30 kilometrin päässä rannikosta. Suunniteltu merituulivoima-alue käsittää 70–100 tuulivoimalaa. Sen tavoiteltu kokonaiskapasiteetti on noin 1 500 megawattia (MW), mikä tarkoittaa vuositasolla reilua 6,5–7 terawattituntia (TWh) uusiutuvaa sähköä Suomen sähköverkkoon. Tavoitteena on, että Navakka tuottaa sähköä 2030-luvun aikana.

Tulevaisuudessa sähkön kulutuksen arvioidaan kasvavan yhteiskunnan toimintojen sähköistyessä. Satakunnassa sijaitsee useita merkittäviä ja energiaintensiivisiä teollisia toimintoja, muun muassa kansainvälisesti tärkeä teknologiametallien tuotanto- ja jatkojalostusklusteri.

Tilaa Navakka-uutiskirje lähettämällä yhteystietosi tänne: navakka@eolusvind.com

Vastauksia Eoluksen merituulivoimahankkeista usein kysyttyihin kysymyksiin löydät täältä: Usein kysyttyjä kysymyksiä Eoluksen merituulivoimahankkeista

 

Merituulivoiman rakentaminen on vuosia kestävä suurhanke
 • 2022: Hankealueen kartoitus ja alueen soveltuvuuden tarkempi arviointi
 • 2023: YVA-ohjelma: Hankkeen ja arviointimenetelmien esittely
 • 2023-2026: Selvitykset, tutkimukset, luvitus
 • 2026: YVA-selostus: Arviointi hankkeen vaikutuksista ympäristöön, ilmastoon ja ihmisiin
 • 2025-2028: Tekninen suunnittelu, hankinta
 • 2028-2030: Rakentaminen
 • 2030+: Sähköntuotanto

Hankkeen tilanne

Merituulivoima-alue suurhanke, jolla on vaikutuksia Selkämeren ympäristöön. Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) on menettely, jossa selvitetään Navakan ympäristövaikutukset jo sen suunnitteluvaiheessa.

Työn tavoitteena on tunnistaa merituulivoimahankkeen aiheuttamia vaikutuksia ja löytää keinoja haitallisten vaikutusten vähentämiseksi tai ehkäisemiseksi. YVA-menettely on myös vuorovaikutusprosessi, jonka tarkoituksena on lisätä kaikkien osapuolten vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia hankkeen suunnitteluun.

Ympäristövaikutusten arviointi kattaa tuulivoiman tuotantoalueen merellä sekä sähkönsiirron tuotantoalueelta merikaapeleilla rannikolle ja edelleen kantaverkon liityntäpisteisiin.

Lue lisää: Puhtaan sähkön saaminen asukkaiden, yritysten ja teollisuuden käyttöön edellyttää sähkönsiirtoa.

 

Navakan YVA-menettelyssä kaksi vaihetta

Navakan ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa on kaksi vaihetta: ohjelma- ja selostusvaihe.

Ensimmäisessä vaiheessa tuotetaan ohjelma, joka esittelee hankkeen, sen vaihtoehdot ja arviointimenetelmät. YVA-ohjelmavaiheessa toisin sanoen suunnitellaan, mitä hankkeen vaikutuksia ja vaihtoehtoja arvioidaan sekä miten eri sidosryhmien osallistuminen järjestetään.

Toisessa vaiheessa julkaistaan arviointiselostus, joka esittää arvioita hankkeen vaikutuksista muun muassa ympäristöön, ilmastoon ja ihmisiin. Esimerkkejä YVA-menettelyssä tehtävistä tutkimuksista ovat merenpohjan sedimenttien ja pohjaeläinten kartoitus, aallokko- ja jääolosuhteiden selvitys ja muuttolinnuston tarkkailu.

 

Sähkönsiirron suunnittelu

Hankkeen YVA-ohjelmassa on esitetty tarkasteltavaksi yhteensä seitsemää sähkönsiirtoreittiä tuotantoalueelta mantereelle, jotka on listattu järjestyksessä VEA-VEG. Selvitystyön edetessä seuraavat kaksi reittiä on päätetty jättää jatkotarkastelun ulkopuolelle:

 • Sähkönsiirtoreitti VEA, joka alkaa tuotantoalueelta ja rantautuu Porin Tahkoluotoon. Reitti päätettiin jättää pois, sillä reitille sijoittuu Natura-alue, reitillä on kalastajien rysäpaikkoja ja lisäksi reitin geologia on haastava.
 • Sähkönsiirtoreitti VEE, joka alkaa tuotantoalueelta ja rantautuu Eurajoen Lankooriin. Reitti päätettiin jättää pois, sillä reitille sijoittuu Natura-alue ja sopivaa rantautumispaikkaa oli haastava löytää.

 

Navakan YVA-menettely on alkanut

Navakan ympäristövaikutusten arviointi alkoi alkuvuodesta 2023, kun hankkeen YVA-ohjelma jätettiin yhteysviranomaiselle eli Varsinais-Suomen ELY-keskukselle. Ympäristövaikutusten arvioinnin on tarkoitus valmistua vuoden 2025 aikana.

Eolus sai valtioneuvoston myöntämän tutkimusluvan joulukuussa 2022. Tutkimuslupa mahdollistaa hankealueen merenpohjan tarkemman tutkimisen, mikä tarjoaa paikkakohtaista tietoa sekä YVA-menettelyyn että hankkeiden kehittämiseen.

Hankkeen yhteysviranomaisena toimiva Varsinais-Suomen ELY-keskus on ollut asettanut Navakan ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelman) nähtäville tiistaina 11. huhtikuuta 2023.

Yhteysviranomaisen lausunnot ja mielipiteet ovat nähtävillä osoitteessa: www.ymparisto.fi/NavakkamerituuliYVA.

Hankkeen eteneminen

Hankealueen kartoitus

2022

YVA-menettelyn alkaminen

2023

Hankkeen vaiheet Rakenteilla Luvitusvaihe Toiminnassa

Choose market

Global

 • Svenska
 • English
 • Local

 • Suomi
 • Polski
 • Latviešu
 • North America