Hoppa till innehållet

Skallberget/Utterberget

Eolus har etablerat vindkraftsparken Skallberget/Utterberget i Avesta kommun.

Typ

Landbaserad vindkraft

Fas

I drift

Marknad

Sverige

Årlig elproduktion

210 GWh

Snabba fakta

Namn

Skallberget/Utterberget

Antal verk

12 st

Totalhöjd

200 m

Driftstart

2023

Om projektet

Vindkraftsparken är belägen nordost om Horndal och öster om sjön Rossen. Vindkraftverken är från från Siemens-Gamesa och har en total höjd om cirka 200 m med en rotordiameter om 170m. Den uppskattade årliga produktionen från parken uppgår till cirka 205 GWh, vilket kan försörja 41 000 villor med hushållsel.  Projektet förvärvades av Eolus under juni 2021 från RWE. Marken i projektområdet ägs av Svea Skog.

Under 2022 genomför byggentreprenören Kanonaden arbeten med avverkning samt  byggnation av vägar, kranplatser och fundament. i december 2023 färdigställde och överlämnade Eolus Skallberget/Utterberget tillsammans med ytterligare två vindkraftsprojekt – Tjärnäs och Rosenskog – till ägaren BKW.

Eolus kommer att tillhandahålla tekniska, operativa och administrativa tjänster för vindkraftsparkerna enligt ett långtidskontrakt.

”Vi är stolta över att kunna lämna över projekten till BKW i tid och inom budget. Vi ser nu fram emot att samarbeta med BKW även i driftsfasen, där Eolus har en stark erfarenhet av att leverera tekniska och administrativa förvaltningstjänster”, säger Per Witalisson, VD för Eolus.

Vindpeng

Nu när vindkraftsparken är driftsatt kan ideella och ekonomiska föreningar, stiftelser och skolor söka vindpeng via länken nedan.

Bilder från byggnationen

Några bilder från projektet.

Milstolpar

2021

Projektet köptes från RWE

2022

Anläggningsstart

2023

Vindkraftverken restes

2023

Parken lämnades över till ägaren

Planeringsfas Under byggnation I samråd I drift

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America