Hoppa till innehållet

Skidbladner

SeaSapphire, powered by Eolus och Simply Blue Group, utvecklar det flytande vindkraftsprojektet Skidbladner beläget ca 100 km sydost om Stockholm i Östersjön.

Typ

Havsbaserad vindkraft

Fas

Planering

Marknad

Sverige

Årlig elproduktion

11,7 TWh

Snabba fakta

Namn

Skidbladner

Antal verk

max 147 st

Areal projektområde

1400 km²

Totalhöjd

max 360 m

Planerad driftstart

2030

Om projektet

SeaSapphire utreder förutsättningarna att etablera en havsbaserad vindkraftpark i Östersjön, i svensk ekonomisk zon. Parken omfattar upp till 147 flytande vindkraftverk drygt två mil norr om Gotska Sandön. Elproduktionen beräknas till 11,7 TWh per år vilket motsvarar hushållsel till miljontals villor.

Skidbladner vindkraftspark kommer att bestå av vindturbiner monterade på flytande fundament, som i sin tur förankras i botten. Kommande tillståndsansökan gäller vindkraftverk med en maximal höjd på totalt 360 meter.

Projektområdet har tagits fram genom en lokaliseringsutredning som är baserad på en screening av bland annat motstående intressen, elbehov samt biologiska och geologiska förhållanden.

En etablering av havsbaserad vindkraft inom projektområdet har möjlighet att väsentligt bidra till att uppfylla såväl nationella som regionala utbyggnadsmål av förnybar energiproduktion. Ökad elproduktion i regionen kan också bidra till sänkta elpriser, näringslivsutveckling samt omställningen till ett elektrifierat samhälle.

Milstolpar

Utredning av förutsättningar

2022

Samråd

mars 2023

Kompletterande samråd

december 2023

Planeringsfas Under byggnation I samråd I drift

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America