Hoppa till innehållet

Eolus Vind inleder samarbete med Bergvik Skog

11 april 2013

Eolus Vind har tecknat avtal med Bergvik Skog rörande utvärdering av möjligheterna att etablera vindkraft på Bergviks fastigheter i Lettland. Bergvik Skog äger genom sina dotterbolag cirka 100 000 hektar mark i Lettland.

Avtalet mellan Eolus och Bergvik innebär att Eolus ges ensamrätt att under tolv månader utvärdera Bergvik Skogs markinnehav och identifiera lämpliga platser för lönsamma vindkraftsprojekt. Efter att lämpliga områden identifierats är intentionen att Eolus ska ges möjlighet att teckna specifika avtal för respektive identifierat projektområde, med syfte att projektera och etablera vindkraftsanläggningar.

I Sverige äger Bergvik Skog drygt 2,3 miljoner hektar mark vilket gör dem till ett av Sveriges största skogsägande bolag med Stora Enso som största aktieägare.

Choose market

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America