Hoppa till innehållet

Antagen vindkraftplan för Ösel viktig för Eolus

15 januari 2014

Eolus har genom dotterbolaget Baltic Wind OÜ sedan en tid bedrivit projektering av nya vindkraftparker på ön Ösel i västra Estland.

Sedan 2009 har även ett arbete pågått i regionen med att ta fram en vindkraftplan för ön. Under processen, som syftat till att identifiera lämpliga områden för vindkraft, har bland annat samtliga kommuner remitterats och getts tillfälle att yttra sig. Planen antogs i sin helhet den 20 december 2013 efter beslut av den politiskt tillsatta regionledningen.

Eolus har de senaste åren förvärvat cirka 600 ha mark i goda vindlägen på Ösel och större delen av dessa fastigheter är lokaliserade inom de i planen utpekade områdena. Här utvecklar Eolus nu projekt med plats för omkring 50 vindkraftverk och med en sammanlagd effekt om 150 MW. Den antagna vindkraftplanen är därför ett mycket viktigt steg framåt för Eolus verksamhet i Estland.

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America