Hoppa till innehållet

Skatteverket har meddelat fördelning av aktiers anskaffningsvärde vid extra utdelning

8 september 2015

Skatteverket har meddelat fördelning av aktiers anskaffningsvärde vid extra utdelning.

Den 2 juni 2015 genomfördes en extra bolagsstämma i Eolus Vind AB (publ). På den extra bolagsstämman fattades beslut om en extra utdelning genom en aktiesplit kombinerad med ett inlösningsförfarande där varje inlösenaktie berättigade till 10 kronor i kontant betalning. Beslutet innebar att 249,1 miljoner kronor överfördes från bolaget till bolagets aktieägare.

Skatteverket har nu meddelat hur fördelningen av anskaffningsvärde skall beräknas. Klicka här för att läsa Skatteverkets meddelande.

Choose market

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America