Hoppa till innehållet

Stångby vindpark invigd

22 maj 2016

Lördagen den 21 maj invigde Eolus vindpark Stångby i Lunds kommun med öppet hus för allmänheten. Under invigningen fanns möjlighet att titta in i ett av verken i parken såväl som en servicebil från Enercon. Från Eolus medverkade personal som svarade på frågor från besökarna kring vindkraft och det bjöds på korv med dricka. Fem personer vann biobiljetter i den tipstävling som ordnades och Eolus vice VD Marcus Landelin höll invigningstal och klippte det ceremoniella bandet. I sitt invigningstal lyfte Landelin bland annat fram att Stångby är ett klassiskt Eolusprojekt. Bra vindläge, en mindre park med flera ägare. Parken drivs nämligen i ett gemensamt driftbolag med ägare som äger alltifrån en tiondel av ett verk och uppåt.

I ett av verken finns det två andelar kvar. Är du intresserad av att investera i någon av dess andelar går det bra att kontakta Katarina Tideman på 010-199 88 25.

Fakta om Stångby:
Tre Enercon E82 2,3 MW vindkraftverk
Navhöjd 78 meter
Beräknad årsproduktion per verk 5,6 GWh

Under invigningen bjöd Eolus på korv och dricka vilket besökarna lät sig väl smaka av.

Besökare som spanar upp mot ett av verken i parken.

Fem av de yngre besökarna på invigningen.

Eolus vice VD Marcus Landelin höll invigningstalet.

De tre verken i vindpark Stångby.

Choose market

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America