Hoppa till innehållet

Eolus fortsätter tillväxtresan i Polen – nya solprojekt förvärvade

9 september 2022

Eolus har nyligen förvärvat en portfölj med nio solenergiprojekt i Polen om totalt 135 MW från den polska utvecklaren 01CYBERATON PROENERGY S.A

Projekten som förvärvats är under utveckling med planerad driftsättning under 2025-2026, men tidplanen är avhängig av tillståndsprocesser och nätanslutningsmöjligheter. 01CYBERATON PROENERGY S.A. kommer att utveckla projekten i nära samarbete med Eolus Polen med utgångspunkt i de utvecklingsavtal som tecknats i samband med affären.

– Förvärven är i linje med vår tillväxtstrategi för Polen där både förvärv och greenfield-utveckling är viktiga delar. Vi är glada att kunna ingå samarbete med 01CYBERATON PROENERGY och vi är optimistiska om resultatet av projekten trots utmanande förutsättningar för utveckling, säger Daniel Larsson, landschef för Eolus i Polen.

I dagsläget omfattar Eolus projektportfölj mer än 900 MW solprojekt som är under utveckling i Polen.

– Med vår långa erfarenhet från landbaserad vindkraft på andra marknader söker vi aktivt möjligheter för etablering av landbaserad vind även i Polen. Dessutom har vi ansökt om tillstånd för tre offshoreprojekt inom ramen för den andra fasen av havsbaserade vindkraftsprojekt i Polen utanför den polska kusten, avslutar Daniel Larsson

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America