Hoppa till innehållet

Eolus
har rekryterat Anna Lundsgård som ny driftchef och VD för dotterbolaget Eolus
Wind Power Management från och med den 1 november 2020.

Anna Lundsgård kommer närmast från en tjänst som enhetschef på Skånetrafiken med ansvar för att utveckla och förvalta digitala tjänster kopplat till biljettförsäljning, kundkanaler och trafikplanering. Hon har tidigare jobbat många år på E.ON där hon bland annat varit projektledare för byggnation av vindkraftsparker samt gruppchef inom elnät. I grunden är Anna civilingenjör i teknisk fysik med en avslutning i industriell ekonomi.

Anna Lundsgård efterträder Johan Larsson som kommer att gå
vidare med andra uppdrag inom Eoluskoncernen. 

Idag måndag 22 juni har Eolus producerat sina första kWh i Norge. Den första vindparken som Eolus etablerar i Norge är nu kommen så långt i byggnation att de första turbinerna börjat producera el. Parken ifråga är Stigafjellet som när den är färdigställd kommer att bestå av sju Siemens Gamesa SWT-DD-130 – 4,3 MW med en navhöjd om 115 meter.

Nu finns filmer från Eolus seminarium samt anförande av VD Per Witalisson på årsstämman 2017 tillgängliga. Filmerna, tillsammans med tidigare presentationer, kan ses genom att klicka här.

Enskilda föredrag kan nås genom att klicka i vänstra översta hörnet av filmen på sidan med samtliga Eolus filmer eller genom att klicka nedan.

Kikki Kleiven, forskare vid Bjerknescentret på Bergens Universitet.
Klimatförändringar – anpassning och
möjligheter.

Per Witalisson, VD Eolus.
Vind i USA – Eolus möjligheter på världens näst största vindkraftsmarknad.

Per Witalisson, VD Eolus.
Eolus bidrag till en marknad i förändring.

Marcus Landelin, vice VD Eolus
Eolus bidrag till en marknad i förändring, fortsättning.

Mia Bodin, partner och analyschef Bodecker Partners AB.
Vad händer på elcertifikatsmarknaden?

Thomas Nilsson, senior originator Axpo.
Elmarknadens drivkrafter och framtid.

Thomas Sterner, professor i miljöekonomi Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.
Den nödvändiga omställningen av samhället.

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America