Hoppa till innehållet

Ansökan för del av Najaderna vindkraftspark överlämnad till regeringen

I slutet av 2023 ansökte Eolus om tillstånd för Najaderna vindkraftspark utanför Tierp. Därefter förbehöll sig regeringen att pröva tillåtligheten av ansökan avseende den del av vindkraftsparken som ligger i territorialhavet. Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt har nu valt att skicka vidare den del av Najadernas tillståndsansökan som ligger i territoriellt vatten till regeringen utan att handlägga ärendet och pröva lämpligheten ur miljösynpunkt.

Försvarsmakten har yttrat sig negativt till en etablering av vindkraftsparken. Domstolen meddelar att den inte kan överpröva Försvarsmaktens ställningstagande och hänvisar till att det är något bara regeringen kan göra.
Domstolen gör också bedömningen att energiförsörjning och försvarsintressen i området utgör allmänna intressen av synnerlig vikt och att regeringen bör överta handläggningen av ansökan.

– Nu är det upp till regeringen att fortsätta handläggningen av Najaderna för att kunna pröva dess lämplighet ur alla hänseenden. Bara då har regeringen ett gediget underlag att ta ställning till, säger Måns Larsson, projektledare på Eolus.

Han fortsätter:
– Om detta leder till förseningar för projektet vore det olyckligt för klimatomställningen och för regionen som ser en ökad elförbrukning de kommande åren och en brist på eleffekt. Vi tror stenhårt på det här projektets möjligheter att med befintlig teknik leverera billig grön el till industrier och lokalsamhälle utan att kompromissa med havets känsliga miljöer eller Sveriges försvarsintressen.

Den del av Najaderna som ligger i ekonomisk zon handläggs för närvarande av Länsstyrelsen Uppsala län.

Vid frågor, vänligen gå via presskontakt
Oscar Wiktorsson, projektkommunikatör
oscar.wiktorsson@eolusvind.com
Tel: 073 – 077 32 09

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America