Hoppa till innehållet

Aquila Capital har tillträtt aktierna i Øyfjellet Wind AS

Hässleholm den 20 december 2019

Aquila Capital har tillträtt samtliga aktier i Øyfjellet Wind AS, som äger rättigheterna att etablera vindpark Øyfjellet med en effekt om 400 MW.

Eolus offentliggjorde via pressmeddelande den 12 juli 2019 att avtal om en villkorad försäljning av vindpark Øyfjellet ingåtts med Aquila Capital. Villkoren i avtalet är uppfyllda och kunden har tillträtt aktierna i projektbolaget.

Affären innebär att kunden förvärvar 100 procent av aktierna i det dotterbolag som äger samtliga rättigheter att etablera vindparken, inklusive ett 15-årigt elförsäljningsavtal (PPA) med Alcoa Norge. Parterna har tecknat ett uppdragsavtal enligt vilket Eolus kommer att hantera byggnationen av vindparken åt Aquila vilken beräknas vara färdigställd under hösten 2021. Eolus har också fått förtroendet att under 15 år driva parken åt köparen genom att leverera tekniska och administrativa tjänster för att säkerställa en optimal drift av anläggningen. Byggnationen av vindparken kommer att finansieras av Aquila. Vindparken är belägen nära Mosjøen i Vefsn kommun i Norge.

Intäkter och kostnader från projektet kommer att redovisas successivt i Eolus koncernredovisning i takt med projektets färdigställande. De totala intäkterna beräknas preliminärt uppgå till motsvarande 441 MEUR. Eolus totala ersättning under avtalen baseras på parternas gemensamma budget och tidplan. Ersättning kan därför komma att avvika uppåt eller nedåt med väsentliga belopp mot den ursprungliga budgeten som kommunicerades i pressmeddelande den 12 juli 2019. Slutligt pris fastställs när byggnationen är klar, vilket planeras under hösten 2021. Byggnationen finansieras i sin helhet av köparen.

Affären är fortsatt villkorad av att den detaljplan (MTA-plan) som godkänts av Norges vassdrags- och energidirektorat (NVE) den 18 december 2019 vinner laga kraft och att avtal med turbinleverantör ingås vid senare tidpunkt.

Projektbolaget har tecknat avtal med Veidekke om totalentreprenad för byggnation av vindparken vilket fullt ut börjar gälla när MTA-planen vunnit laga kraft. Avtal har också tecknats med Helgeland Kraft om elanslutning till stamnätsstationen i Marka.

För ytterligare information kontakta:

Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Nordens ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 615 vindkraftverk med en effekt om över 1 200 MW. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta nära 1 250 MW åt kunder varav cirka 690 MW är i drift.

Eolus Vind AB har cirka 16 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Small Cap.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.comVälj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America