Hoppa till innehållet

CORRECTION: Eolus Vind AB offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret september 2011 – augusti 2012

Eolus Vind AB
Årsredovisning

CORRECTION: Eolus Vind AB offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret
september 2011 – augusti 2012

Hässleholm, 2012-12-10 18:04 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Eolus Vind AB (publ) offentliggör härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1
september 2011 – 31 augusti 2012. 

Årsredovisningen finns nu tillgänglig för nedladdning på Bolagets hemsida
www.eolusvind.com. Årsredovisningen kommer att distribueras i tryckt form till
samtliga aktieägare senast under vecka 52 tillsammans med kallelse till
årsstämma. Årsredovisningen kan då även beställas direkt från Eolus på e-post:
info@eolusvind.com eller på telefon 010-199 88 00. 

Årsstämma kommer att hållas i Hässleholm lördagen den 26 januari 2013 klockan
15.30. I anslutning till årsstämman kommer Eolus traditionsenligt att anordna
ett vindkraftsseminarium. 

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon 010-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon 010-199 88 10

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftsanläggningar som
uppfyller högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare,
investerare och aktieägare. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid
etableringen av omkring 400 av de cirka 
2 100 som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för
närvarande 40 vindkraftverk med en installerad effekt på 55 MW och en beräknad
årlig produktion på ca 135 GWh miljövänlig el. 

Eolus vind AB har cirka 3 100 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX
First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America