Hoppa till innehållet

Den första elen producerad i Jenåsen

Bygget av vindpark Jenåsen fortskrider. De första fem turbinerna spänningsattes igår och 20 av 23 verk har rests. Idag producerade två verk sin första el. När vindparken är helt färdigställd kommer den att överlämnas till Munich Re och producera el åt Google inom ramen för ett elköpsavtal.

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America