Hoppa till innehållet

Eolus bygger ny vindpark som ska försörja Googles finska datacenter med förnybar el

Eolus Vind AB
Börsmeddelande

Eolus bygger ny vindpark som ska försörja Googles finska datacenter med
förnybar el

Hässleholm, 2015-12-03 12:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Eolus och Google offentliggör idag tecknandet av ett nytt elhandelsavtal (Power
Purchase Agreement, PPA). Avtalet innebär att Google kommer att köpa all den
förnybara el som produceras i den nya 76 MW vindparken Jenåsen i Sundsvalls
kommun som är beräknad att tas i drift under våren 2018. 

Under den tioåriga period som elhandelsavtalet gäller kommer Google att köpa
all den el som produceras i vindparken tillsammans med alla ursprungsgarantier. 

Det långfristiga elhandelsavtalet möjliggör för Eolus att påbörja byggnation av
vindparken under 2016 och att Eolus kan erbjuda investerare en intressant
investeringsmöjlighet. 

-Googles målsättning om koldioxidneutralitet är berömvärd och vi är mycket
glada att hjälpa Google, ett av världens ledande företag på området, att möta
sina långsiktiga mål vad gäller förnybar energi och hållbarhet. Vi är också
mycket ödmjuka, men stolta, över att Google ännu en gång tecknar ett
elhandelsavtal med Eolus för att försörja sitt finska datacenter med förnybar
el säger Per Witalisson, VD för Eolus. 

-Det långsiktiga elhandelsavtalet är ett bra exempel på vår fortsatta
målsättning att försörja våra datacenter med 100 procent förnybar kraft, säger
Marc Oman, Energiansvarig Google i Europa. -Det är finansiellt klokt för Google
att teckna sådana här kontrakt, inte bara för att det ger oss en långsiktig
prissäkring utan också för att det ökar mängden förnybar elproduktion i näten
och bidrar till att minska vårt koldioxidavtryck ytterligare. 

-Eolus är en av de mest aktiva aktörerna när det gäller att bygga ny vindkraft
i Sverige och vi är mycket väl förtrogna med området där Jenåsen kommer att
byggas. Vi har mer än 325 MW ytterligare vindkraft under utveckling i området.
Byggnationen av Jenåsen är nyckeln till att realisera andra stora projekt i
området. Avtalet med Google betyder mycket, inte bara i sig självt utan också
för att möjliggöra framtida utveckling av nya vindkraftsprojekt säger
Hans-Christian Schulze, försäljningschef på Eolus. 

Detta är det andra avtalet mellan Eolus och Google avseende försäljning av
vindkraftsel. Det första undertecknades i januari 2014 och rörde all
elektricitet som produceras från 59 MW installerad effekt i fyra vindparker i
södra Sverige som togs i drift under 2014 och 2015. 


För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Hans-Christian Schulze, försäljningschef, telefon +46 (0)10-199 88 05
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10


Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Eolus Vind AB
ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3
december 2015 kl. 12.00. 

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av
vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och
Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 477 av de
cirka 3 100 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och
förvaltar för närvarande en installerad effekt om 58 MW vindkraft med en
beräknad årlig produktion på ca 144 GWh miljövänlig el. 

Eolus Vind AB har cirka 4 100 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ
Stockholm. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Choose market

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America