Hoppa till innehållet

Eolus förvärvar tillståndsgivet norskt vindkraftsprojekt

Eolus Vind AB
Börsmeddelande

Eolus förvärvar tillståndsgivet norskt vindkraftsprojekt

Hässleholm, 2015-05-06 10:45 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 


Eolus har genom sitt norska dotterbolag Eolus Vind AS förvärvat det
tillståndsgivna vindkraftsprojektet Stigafjellet omfattande 30 MW. 

Projekt Stigafjellet är beläget i Bjerkreim kommune i Rogaland fylke och ger
möjlighet att etablera vindkraftverk med en maximal effekt om 30 MW på mark ägd
av Statskog och två privata markägare. Affären sker genom att Eolus norska
dotterbolag köper samtliga aktier i bolaget Stigafjellet Vind AS av Statskog
för en initial köpesumma om 0,6 MNOK. Avtalet innehåller villkor om framtida
tilläggsköpeskilling beroende av att projektet realiseras med viss lönsamhet. 


För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon +46 10 199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 10 199 88 10


Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Eolus Vind AB
ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6
maj 2015 kl. 10.45. 

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av
vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och
Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 477 av de
cirka 3 100 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och
förvaltar för närvarande en installerad effekt om 62 MW vindkraft med en
beräknad årlig produktion på ca 155 GWh miljövänlig el. 

Eolus Vind AB har cirka 3 500 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ
Stockholm. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Choose market

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America