Hoppa till innehållet

Eolus gör nedskrivning av vindkraftsanläggningar

Hässleholm, 2015-10-16 13:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —

Mot bakgrund av det rådande läget på energimarknaden med historiskt låga priser på el kommer Eolus att genomföra nedskrivningar av vindkraftsanläggningar i drift motsvarande cirka 50 MSEK. Nedskrivningarna görs per den 31 augusti och kommer att belasta det fjärde kvartalet räkenskapsåret 2014/2015.

I samband med upprättande av bokslut för räkenskapsårets fjärde kvartal har styrelse och ledning för Eolus konstaterat att det föreligger ett behov av nedskrivning av bokförda värden för vissa av Eolus äldre vindkraftsanläggningar. Anledningen är att marknadsvärdet på tillgångarna minskat till följd av utvecklingen på energimarknaden.

De berörda anläggningarna är uppförda i ett väsentligt högre kostnadsläge än de anläggningar Eolus för närvarande uppför och har under utveckling.

-Kostnaden för att etablera vindkraft har sjunkit markant de senaste åren och landbaserad vindkraft ligger idag i täten när det gäller att tillföra nyproduktion på den nordiska elmarknaden. Teknikutvecklingen har varit kraftig och har lett till sänkta kostnader per producerad megawattimme. I kombination med en stark projektportfölj innebär detta att Eolus kan fortsätta att etablera vindkraftsanläggningar som möter upp mot marknadens krav i ett läge med låga priser på el och elcertifikat. Nedskrivningarna avseende vissa av våra äldre anläggningar återspeglar helt enkelt den prisutveckling och det tekniksprång som har skett på marknaden säger Eolus VD Per Witalisson.

Bokslutskommunikén för räkenskapsåret 2014/2015 publiceras den 27 oktober kl. 08.30.

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon 010-199 88 02
Catharina Persson, CFO, telefon 010-199 88 17
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon 010-199 88 10

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Eolus Vind AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 oktober 2015 kl. 13.00.

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 477 av de cirka 3 100 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande en installerad effekt om 58 MW vindkraft med en beräknad årlig produktion på ca 144 GWh miljövänlig el.

Eolus Vind AB har cirka 4 100 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ Stockholm.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America