Hoppa till innehållet

Eolus har passerat 400 etablerade vindkraftverk

Eolus Vind AB
Pressmeddelande

Eolus har passerat 400 etablerade vindkraftverk

Hässleholm, 2012-10-26 10:20 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Eolus Vind AB har passerat ännu en milstolpe. Med etableringen av åtta
vindkraftverk i Hakarp i Ronneby kommun har Eolus nu medverkat vid etableringen
av mer än 400 vindkraftverk sedan det första verket uppfördes på södra Öland
1991. 

Med 400 uppförda verk och en total effekt om 580 MW befäster Eolus positionen
som en av Sveriges ledande vindkraftsprojektörer. Enligt statistik från Svensk
Vindenergi fanns det 2 110 vindkraftverk med en total effekt på 3 089 MW i
drift vid halvårsskiftet 2012. Eolus etablerade sitt 300:e verk i juli 2011 och
redan nu passeras alltså 400 etablerade verk. Bland de anläggningar som
uppförts under det senaste året finns Eolus hittills största vindkraftspark,
Tolvmanstegen i Strömstads kommun som består av 22 verk. Parken i Hakarp består
av åtta Vestas V90 2,0 MW med 105 meters navhöjd, med en beräknad årsproduktion
på drygt 40 GWh. 

-Vi känner oss stolta över att nu passera 400 etablerade verk vilket är något
av svenskt rekord. Det är ett styrkebevis av Eolus som dessutom visat vinst
varje år sedan starten 1990. Med vår stora och högkvalitativa projektportfölj
kommer vi att fortsätta att leverera attraktiva vindkraftsetableringar till
marknaden säger Per Witalisson, VD på Eolus. 

Genom åren har Eolus byggt upp en bred kundbas. Genom försäljning av
nyckelfärdiga parker såväl som andelar i enskilda verk har Eolus bidragit till
att tusentals privatpersoner och företag fått möjlighet att investera i
vindkraft. Bland Eolus kunder finns markägare och närboende till etableringar,
lokala företag, ekonomiska föreningar, vindkraftskooperativ, energibolag,
fastighetsbolag, kommuner och institutionella investerare. 

-Vår kundmix är definitivt en styrka som särskiljer oss från många andra
aktörer i vindkraftsbranschen avslutar Per Witalisson. 

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon 010-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon 010-199 88 10

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftsanläggningar som
uppfyller högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare,
investerare och aktieägare. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid
etableringen av omkring 400 av de cirka 
2 100 som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för
närvarande 41 vindkraftverk med en installerad effekt på 56 MW och en beräknad
årlig produktion på ca 136 GWh miljövänlig el. 

Eolus vind AB har cirka 3 100 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX
First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Choose market

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America