Hoppa till innehållet

Eolus lämnade vinnande anbud i Malmö Stads vindkraftsupphandling

Eolus Vind AB
Börsmeddelande

Eolus lämnade vinnande anbud i Malmö Stads vindkraftsupphandling

Hässleholm, 2015-11-11 15:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Malmö Stad har meddelat att Eolus lämnat det vinnande anbudet i den offentliga
upphandling rörande vindkraft som genomförts av Malmö Stad. Det innebär att
Eolus, efter att avtalsspärren är hävd och under förutsättning att alla villkor
uppfylls, kommer att teckna avtal med Malmö Stad om försäljning av ett
vindkraftverk. 

Eolus lämnade det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet rörande uppförande av
ett vindkraftverk samt drift och förvaltning av detsamma under en period om fem
år. Vindkraftverket kommer att uppföras i vindpark Långmarken i Kristinehamns
kommun. Kontraktsskrivning beräknas ske under december månad. 


För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon 010-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon 010-199 88 10


Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Eolus Vind AB
ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11
november 2015 kl. 15.30. 

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av
vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och
Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 477 av de
cirka 3 100 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och
förvaltar för närvarande en installerad effekt om 58 MW vindkraft med en
beräknad årlig produktion på ca 144 GWh miljövänlig el. 

Eolus Vind AB har cirka 4 100 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ
Stockholm. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Choose market

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America