Hoppa till innehållet

Eolus lämnar in ansökan till regeringen om att bygga vindkraft utanför Sveriges sydkust

Med 50–70 vindkraftverk utanför Skånes sydkust kommer Arkona vindkraftspark att producera runt 5,5 TWh förnybar el per år. Detta i en expansiv region med stora energibehov och låg egen elproduktion. Eolus har nu lämnat in tillståndsansökan för projektet till regeringen.

– Vi lämnar in en gedigen ansökan och hoppas att regeringen ser att Arkona är en optimerad vindkraftspark med låg miljöpåverkan och stor tillförsel av förnybar el till ett område med mycket höga elpriser, säger Anna Lundsgård, ansvarig för havsbaserad vindkraft på Eolus, en av Nordens ledande projektörer av förnybar energi.

Sedan 2021 har Eolus utrett möjligheterna att etablera Arkona vindkraftspark, drygt 22 km söder om Skånes sydkust inom Sveriges ekonomiska zon. Anläggningen har en potential för upp till cirka 1 400 MW installerad effekt, vilket innebär ett tillskott på cirka 5,5 TWh förnybar el per år. Skåne förbrukar årligen cirka 13 TWh el, samtidigt som den regionala produktionen endast uppgår till cirka 3 TWh/år. Etableringen skulle därmed kunna mer än dubblera den nuvarande elproduktionen i Skåne.

– Eolus har sedan starten 1990 arbetat med att forma framtidens förnybara energi, och vi vet att det lokala näringslivet skriker efter grön el. Det är inte svårt att se vilket fantastiskt tillskott en vindkraftspark som denna skulle vara, säger Anna Lundsgård.

– Arkona är tillräckligt stort för att vara ett väldigt positivt bidrag till Skånes energiförsörjning samtidigt som projektet har en realistisk byggtid, använder sparsamt med resurser och därmed också får begränsad påverkan på närmiljön. Projektet har också bra möjligheter till anslutning till elnätet, säger hon.

Fler vindkraftsutvecklare har planerade projekt i området, vilket kan ses som en bekräftelse på att området är väl lämpat för havsbaserad vindkraft.

– Regeringen förordar en mångfald av aktörer inom havsbaserad vindkraft och vi ser att Eolus har en självklar plats i det här området. Vi har haft konstruktiva samråd och ser goda möjligheter till samexistens med Försvarsmakten, sjöfarten, yrkesfisket och andra intressen, säger Anna Lundsgård.

Beslut om tillstånd för havsbaserade vindkraftsparker som ligger utanför kommunalt vatten fattas av regeringen, som skickar ansökan för beredning till aktuell länsstyrelse.  

Arkona vindkraftspark
Antal verk: 50–70
Avstånd mellan verken: omkring 1 200–3 000 m
Avstånd från kusten: 22 km
Maxhöjd: 330 m
Fundament: Bottenfasta fundament
Möjlig byggstart: 2028

Choose market

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America