Hoppa till innehållet

Eolus och Hydro REIN förvärvar tillsammans ett fullt tillståndsgivet svenskt vindkraftsprojekt om 260 MW

Hässleholm den 25 juni 2021

Eolus har tillsammans med Hydro REIN tecknat avtal om att förvärva det fullt tillståndsgiva vindkraftsprojektet Stor-Skälsjön från Enercon. Projektet som är lokaliserat i Sundsvall och Timrå kommuner i SE2 är på upp till 260 MW och omfattas av ett tolvårigt elhandelsavtal (PPA) med Hydro.

Hydro REIN och Eolus kommer att äga vardera 49 respektive 51 procent av projekt Stor-Skälsjön. Eolus och Hydro REIN har enats om att avyttra en majoritet av aktierna i projektet och försäljningsprocessen kommer att påbörjas under sommaren. Kontrakt med leverantörer kommer att tecknas under hösten 2021 och driftsättning beräknas ske under andra halvan av 2023.

Som en del av avtalet kommer Hydro att teckna ett tolvårigt ”pay as produced” elhandelavtal. Hydro kommer att ha balansansvar samt hantera all den producerade elen. Projektet har en säkrad nätanslutning som kommer att vara färdigställd under sommaren 2021. Byggnation av internt vägnät och kranplatser har påbörjats av Enercon men för resterande arbeten kommer ett nytt entreprenadavtal att tecknas av Eolus och Hydro. Likaledes kommer Eolus och Hydro att teckna ett nytt turbinleveransavtal med tillhörande serviceavtal.

Köpeskillingen för projekträttigheterna uppgår till 17 MEUR och Enercon kommer också att kompenseras för entreprenadarbeten som redan utförts.

-Vi är mycket nöjda med att ingå detta partnerskap med Hydro REIN och ser fram emot att samarbeta kring byggnationen av Stor-Skälsjön. Med elhandelsavtalet och Hydros ägande kan vi erbjuda en attraktiv investeringsmöjlighet inom den svenska sektorn för förnybar el säger Marcus Landelin, vice VD för Eolus.

-Avtalet visar ännu en gång styrkan i den svenska vindkraftsmarknaden och Eolus förmåga att hitta nya samarbeten och affärsmodeller. Vi är mycket glada över möjligheten att realisera detta projekt tillsammans med Hydro och ännu en gång få bidra till kraftproduktionen i området säger Per Witalisson, VD för Eolus.

-Detta projekt är ett viktigt steg i utvecklingen av Hydro Reins portfölj i Norden och i vår ambition att investera i projekt motsvarande 1 GW till utgången av 2021. Vi ser fram emot att utveckla detta projekt tillsammans med Eolus som har en lång erfarenhet när det gäller vindkraftsutveckling i Sverige säger Olivier Girardot, chef för Hydro REIN.

För ytterligare information kontakta:

Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)70-265 16 15
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)720-50 59 11

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande 25 juni 2021 kl. 08.30 CET.

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Nordens ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden, Baltikum, Polen och USA. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 666 vindkraftverk med en effekt om nära 1 414 MW. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta över 1 400 MW åt kunder varav 921 MW är i drift.

Eolus Vind AB har nära 40 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Choose market

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America