Hoppa till innehållet

Eolus planerar havsbaserad vindkraftspark med vätgasproduktion utanför Robertsfors

Eolus undersöker genom sitt projektbolag Aurum Offshore AB möjligheten att anlägga en havsbaserad vindkraftspark, med tillhörande vätgasproduktion, utanför Robertsfors.

Vindkraftsparken skulle innebära ett tillskott av 8,4–8,8 TWh förnybar el till det svenska elnätet, vilket motsvarar dubbelt så mycket som hela Västerbottens läns elanvändning under 2020. Med vätgasproduktion i anslutning till parken säkras dessutom en stabil leverans och lagringsmöjlighet som kan bli en viktig pusselbit för en grön industrietablering i området.

– Det här är ett mycket spännande projekt som innebär en fantastisk möjlighet att producera förnybar energi i en blomstrande region med stor utvecklingspotential. Möjligheten att även planera för vätgas gör projektet ännu mer attraktivt eftersom det ger möjlighet att både producera el och lagra energi, säger Susanna Gelin, projektledare för Aurum vindkraftspark.

Den planerade vindkraftsparken kommer att bestå av mellan 70 och 147 havsbaserade vindkraftverk, med en totalhöjd på mellan 260 och 365 meter.

– Hur många och hur höga verken blir beror på den teknik som finns tillgänglig när det blir aktuellt att bygga parken. Det händer oerhört mycket i den här branschen just nu, så vi måste ta höjd för utvecklingen för att försäkra oss om att vi kan bygga så effektivt som möjligt när det är dags. 8,4 TWh är beräknat på cirka 110 verk med en kapacitet på 20 MW per verk, och kommer då ha en total effekt på 2200 MW säger Susanna Gelin.

Merparten av projektområdet ligger inom Robertsfors kommuns havsområde, men en mindre del finns i Skellefteå kommuns vatten. De överföringskablar som krävs kan även komma att beröra Umeå kommun.

I Västerbottens län förväntas energibehovet öka de kommande 20 åren bland annat till följd av industrins gröna omställning. Västerbottens län har världsledande företag i nästan alla kommuner och efterfrågan på förnyelsebar energi är stor. Skellefteå kommun där Northvolts batterifabrik byggs ser en sex gånger så stor energianvändning till år 2030. Enbart Northvolts fabrik förväntas ha ett behov som är dubbelt så stort som vad Skellefteå kommun förbrukade 2021 (Skellefteå kommun, 2021). Tillgång på billig el i tillräckligt stor omfattning krävs för det svenska näringslivets fortsatta utveckling och konkurrenskraft och Robertsfors, som med den nya tågstationen som kommer med Norrbottniabanan har goda kommunikationsmöjligheter, har hög potential för nya etableringar som i sin tur skapar arbetstillfällen och tillväxt för kommunen.

Eolus inleder nu samråd för projektet, vilket innebär att berörda myndigheter, närboende och annan allmänhet får möjlighet att komma med synpunkter. Under samrådet, som pågår till 31/7 2023, kommer bolaget att bjuda in till en samrådsutställning i Robertsfors kommun. Där kommer representanter för företaget svara på frågor och ställa ut posters med utförlig information om projektet. Synpunkter som kommer in under samrådet sammanställs, utreds och blir tillsammans med en utförlig miljökonsekvensbeskrivning del av den tillståndsansökan som sedan skickas in till Mark- och Miljödomstolen som beslutar om tillstånd för havsbaserade vindkraftsparker inom svenskt territorialvatten.

Kostnaderna för att etablera havsbaserad vindkraft sjunker kraftigt och det är tydligt att utbyggnaden kommer att vara en viktig del av omställningen till ett förnybart energisystem såväl regionalt som globalt.

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America