Hoppa till innehållet

Eolus säljer sex vindkraftverk till Mirova

Eolus Vind AB
Börsmeddelande

Eolus säljer sex vindkraftverk till Mirova

Hässleholm, 2016-03-02 13:45 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Eolus har tecknat avtal med Embla SA, majoritetsägt av Mirova - Eurofideme 3,
om försäljning av sex nyckelfärdiga vindkraftverk i vindpark Långmarken i
Kristinehamns kommun. De sex vindkraftverken kommer att ägas av ett gemensamt
bolag där Eolus ägarandel uppgår till 10 procent. 

Vindpark Långmarken är under byggnation och består av åtta Vestas V126 3,3 MW.
Affären med Mirova – Eurofideme 3, som är en fond för förnybar energi förvaltad
av Mirova som är ansvarig förvaltare åt Natixis, avser sex av dessa verk med en
total effekt om 19,8 MW. När vindparken som etableras av Eolus är driftsatt,
kommer det gemensamma bolaget överta ägandet av de sex vindkraftverken. Total
köpeskilling avseende byggnation av vindparken samt 90 procent av aktierna i
det gemensamma bolaget uppgår till 26,8 MEUR, varav Eolus investering utgör 10
procent. Affären innehåller en option för Eolus att sälja sin andel av parken
under hösten 2018. Eolus kommer att ansvara för drift och förvaltning av
anläggningen när den är färdigställd. 

-Vi är mycket nöjda med att Mirova valt att investera i vindparken. Det visar
återigen att högkvalitativa projekt från Eolus projektportfölj utgör goda
investeringar för långsiktiga investerare. Vi ser fram emot att etablera och
driva vindparken tillsammans med Mirova säger Per Witalisson, VD för Eolus. 

Övriga två vindkraftverk i parken kommer efter avslutad provdrift att avyttras
till Landstinget i Kalmar län samt Malmö Stad. Parken beräknas tas i drift
omkring årsskiftet 2016/2017. 

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10


Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Eolus Vind AB
ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2
mars 2016 kl. 13.45. 

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av
vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och
Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid nästan 500 av de cirka 3
100 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eolus äger för närvarande en
installerad effekt om 42 MW vindkraft med en beräknad årlig produktion på cirka
98 GWh miljövänlig el. Totalt förvaltar Eolus driftorganisation cirka 300 MW åt
kunder och för egen räkning. 

Eolus Vind AB har cirka 4 600 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ
Stockholm. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Kort om Mirova:
Mirova erbjuder en globalt ansvarsfull investeringsstrategi som omfattar
aktier, ränteinstrument, infrastruktur inklusive förnybar energi, impact
investing samt bolagsbevakning åt kunder. Mirova förvaltar 6,1 miljarder euro i
tillgångar och har 42,9 miljarder euro i bolagsbevakning. Bland Mirovas cirka
60 tvärvetenskapliga experter finns specialister inom branschspecifik
kapitalförvaltning, ingenjörer, hållbarhetsanalytiker,
finansieringsspecialister samt experter inom solidarisk finansiering.
www.mirova.com 

Kort om Natixis:
Natixis är den internationella delen för företag, investeringar, försäkring och
finansiella tjänster hos Groupe BPCE, den andra största bankkoncernen i
Frankrike med 35 miljoner kunder hos bankerna Banque Populaire och Caisse
d´Epargne. Med över 16 000 anställda har Natixis tre huvudsakliga
affärsområden, företags och investeringsbank, finansieringslösningar och
försäkring samt specialiserade finansiella tjänster. Som en global aktör har
Natixis en egen kundbas av bestående av företag, finansiella institutioner och
institutionella investerare samt en kundbas av privatpersoner, yrkesverksamma
och små- och medelstora företag inom Groupe BPCE verksamhet.

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America