Hoppa till innehållet

Eolus säljer tre vindkraftverk till KumBro Vind AB

Eolus Vind AB
Pressmeddelande

Eolus säljer tre vindkraftverk till KumBro Vind AB

Hässleholm, 2014-12-23 14:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 


Eolus har idag tecknat avtal med KumBro Vind AB om försäljning av tre
vindkraftverk om 5,4 MW som ska uppföras i vindpark Ullavi i Hallsbergs kommun.
Köpeskillingen uppgår till 77 MSEK och parken beräknas vara färdigställd under
våren 2016. 

I vindpark Ullavi kommer tre Vestas V100 1,8 MW vindkraftverk att uppföras.
Affärens genomförande är villkorat av godkännande av kommunfullmäktige i Örebro
respektive Kumla kommuner. Beslut i Örebro förväntas tas den 28 januari 2015
och i Kumla den 20 januari 2015. 

Köpeskillingen om 77 MSEK kommer att betalas succesivt under parkens uppförande
och slutbetalning kommer att ske efter godkänd besiktning. Resultatavräkning
sker när parken är överlämnad till kund vilket beräknas vara under våren 2016. 

-KumBro Vind AB har mycket högt ställda målsättningar för sin portfölj av
vindkraft och vi är glada att få leverera en anläggning som ligger i Närke och
därmed har en geografisk närhet till ägarna säger Per Witalisson, VD på Eolus. 

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon 010-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon 010-199 88 10


Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Eolus Vind AB
ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23
december 2014 kl. 14.30. 

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av
vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och
Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av över 460 av
de cirka 2 800 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och
förvaltar för närvarande en installerad effekt om 88 MW vindkraft med en
beräknad årlig produktion på ca 232 GWh miljövänlig el. 

Eolus Vind AB har cirka 3 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX
First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Choose market

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America