Hoppa till innehållet

Eolus säljer vindpark Jenåsen till Munich Re

Eolus Vind AB
Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler

Eolus säljer vindpark Jenåsen till Munich Re

Hässleholm, 2017-05-31 12:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Eolus har tecknat avtal med Munich Re avseende försäljning av vindpark Jenåsen
omfattande 23 vindkraftverk med en total effekt om 79 MW. Elen som kommer att
produceras i vindparken kommer att säljas till Google genom ett tidigare ingått
elhandelsavtal. 

Affären omfattar försäljning av alla aktier i det bolag som äger vindparken.
Köpeskillingen uppgår totalt till 106 MEUR. Tillträde och erläggande av
köpeskilling beräknas ske efter parkens färdigställande sommaren 2018. 

Som en del i affären har Eolus även fått förtroendet att leverera tekniska och
administrativa drifttjänster för att maximera utfall och produktion från
anläggningen som är belägen i Liden i Sundsvalls kommun. 

-Jag är stolt över att Eolus ännu en gång får förtroendet att leverera en
vindpark till Munich Re. Jenåsen är den sjätte svenska vindkraftsparken
utvecklad av Eolus som MEAG/Munich Re investerar i. Dessa investeringar
omfattar totalt cirka 147 MW. säger Eolus VD Per Witalisson. 

I samband med affären kommer Eolus att förvärva rätten till 96 procent av de
elcertifikat som vindpark Jenåsen kommer att producera under de 15 år parken är
certifikatsberättigad för ett engångsbelopp om 9 MEUR. 

-Genom den politiska uppgörelsen om förlängning av elcertifikatsystemet har
förutsättningarna på marknaden tydliggjorts. Genom att förvärva rätten till
dessa elcertifikat skapas ett löpande kassaflöde för Eolus samtidigt som vi ser
en möjlig uppsida för Eolus intjäning, säger Per Witalisson. 

-Vi sätter stort värde på den relation Eolus byggt upp med MEAG/Munich Re. Vi
kommer att göra vårt yttersta för att leva upp till de förväntningar som följer
av att förvalta deras stora investeringar i svensk vindkraft säger Eolus vice
VD och operative chef Marcus Landelin. 

-Vi är glada över att kunna offentliggöra ytterligare ett förvärv i Sverige.
Investeringen innebär ett attraktivt och varaktigt bidrag till riskspridningen
i vår portfölj och hjälper till att täcka Munich Res långfristiga åtaganden
inom försäkringssektorn förklarar Holger Kerzel, direktör på MEAG. 

Om MEAG:
MEAG hanterar kapitalförvaltning åt Munich Re och ERGO. MEAG är representerat i
Europa, Asien och Nordamerika och erbjuder även sin omfattande kunskap till
institutionella investerare och privatkunder utanför koncernen. MEAG förvaltar
för närvarande tillgångar till ett värde av cirka 258 miljarder euro. 


För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande den
31 maj 2017 kl. 12.00 CET. 

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av
vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och
Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av mer än 500
av de cirka 3 300 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eolus äger för
närvarande en installerad effekt om 22 MW vindkraft med en beräknad årlig
produktion på cirka 49 GWh miljövänlig el. Totalt förvaltar Eolus
driftorganisation cirka 350 MW åt kunder och för egen räkning. 

Eolus Vind AB har cirka 5 600 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq
Stockholm Small Cap. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America