Hoppa till innehållet

Eolus satsar mer på drift- och förvaltningstjänster och anställer driftchef

Eolus Vind AB
Börsmeddelande

Eolus satsar mer på drift- och förvaltningstjänster och anställer driftchef

Hässleholm, 2016-03-21 11:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 


Eolus har rekryterat Kent Eriksson till tjänsten som driftchef och VD för Eolus
Wind Power Management. Kent Eriksson beräknas tillträda sin tjänst under slutet
av april. 

Sedan räkenskapsåret 2012/2013 erbjuder Eolus vindkraftsägare med anläggningar
i varierande storlek fullständiga drift- och förvaltningstjänster för ett
tryggt ägande. Segmentet har vuxit snabbt och Eolus förvaltar idag genom
dotterbolaget Eolus Wind Power Management cirka 350 MW åt kunder och
Eoluskoncernen med en mycket hög tillgänglighet. Som ett led i att stärka
erbjudandet till marknaden har Eolus rekryterat Kent Eriksson till tjänsten som
driftchef, tillika VD för Eolus Wind Power Management. Nuvarande bygg- och
driftchef Thomas Andersson kommer att fullt ut fokusera på byggnation av
vindkraftsanläggningar på ett kostnadseffektivt sätt i egenskap av byggchef. 

Kent Eriksson kommer närmast från Bilfinger Industrial Service och innan dess
var han drift- och underhållschef på Nordisk Vindkraft under åren 2009-2015. 

-Jag är glad över att vi kunnat välkomna Kent Eriksson till Eolus och ser fram
emot att tillsammans få utveckla de tjänster vi erbjuder vindkraftsägare. De
anläggningar som Eolus förvaltar har mycket hög tillgänglighet vilket är
särskilt viktigt i tider med låga samlade ersättningsnivåer för el och
elcertifikat och vi ser potential för en fortsatt stark utveckling för
segmentet säger Eolus Operativa chef Marcus Landelin. 

För ytterligare information kontakta:
Marcus Landelin, Vice VD och Operativ chef, telefon +46 (0)10-199 88 16
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Eolus Vind AB
ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21
mars 2016 kl. 11.00. 

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av
vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och
Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av nästan 500
av de cirka 3 100 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eolus äger för
närvarande en installerad effekt om 42 MW vindkraft med en beräknad årlig
produktion på cirka 98 GWh miljövänlig el. Totalt förvaltar Eolus
driftorganisation cirka 300 MW åt kunder och för egen räkning. 

Eolus Vind AB har cirka 4 600 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq
Stockholm Small Cap. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Choose market

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America